Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Reinvertir per transformar

Lletra/letra:

La millora de la rendibilitat i el sanejament progressiu dels balanços empresarials afavoreixen la planificació de nous projectes d’inversió i incrementen la capacitat del teixit empresarial per transformar la base productiva de l’arxipèlag.

 


La inversió empresarial, factor clau per a la millora de la posició competitiva de les Balears.

Efectuar un seguiment dels resultats del teixit empresarial de les illes, mesurats en termes de rendibilitat, eficiència i equilibri financer, és clau per determinar la seva capacitat d’inversió i, d’aquesta manera, el potencial que atresora per transformar la base productiva. I és que la inversió s’erigeix en el principal factor a través del qual les empreses vehiculen la seva contribució més valuosa, per tal com incideix en la consolidació del cicle econòmic i facilita l’impuls de la competitivitat global de les Balears.

Així les coses, en un moment econòmic com l’actual, és important aconseguir que el pols inversor del teixit empresarial avanci a taxes dinàmiques perquè, a curt termini, l’efecte multiplicador que exerceix sobre la demanda agregada permet reduir la dependència de l’activitat, l’ocupació i els beneficis dels factors exògens que han sustentat, especialment, els primers compassos de la recuperació econòmica, com han estat els tipus d’interès, el preu del petroli, la paritat euro/dòlar o les condicions geopolítiques dels competidors turístics més propers. Assegurar la capacitat de deslligar-se progressivament d’aquests factors d’impacte incert i, sobretot, transitori és essencial per augmentar la resiliència empresarial i, per extensió, del conjunt de l’economia enfront de nous xocs externs.

 


 

 

 

© Fundació Impulsa Balears

i|negocis és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això,  certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

Aquesta publicació i altres productes electrònics de la fundació es poden obtenir a www.impulsabalears.org, previ registre dels interessats, o sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@impulsabalears.org.

Publicat també en castellà.

Per accedir al text complet és necessari identificar-se com a usuari registrat o registrar-se aquí.


Com citar qualsevol informació o contingut d'aquesta i|publicació:
Fundació IMPULSA BALEARS. Reinvertir per transformar. i|negocis, número 1. Juliol 2018. Disponible a: <http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-publicacions/i-negocis/numero-1>