i|binomis

Què és?

Una col·lecció de documents breus que posen en relleu les relacions existents entre dos dimensions clau de l’entorn de la presa de decisions orientada a fixar i seguir  una estratègia de competitivitat global per a les Balears.

© Fundació IMPULSA BALEARS ·  ISSN: 2530-5476

i|binomis és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això, certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

1. Capital humà i competitivitat global

2. Teixit empresarial i competitivitat global

Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores