i|especialització

Què és?

És una base de dades interactiva que caracteritza l’estructura productiva regional. A partir dels principals sectors d’activitat (agricultura, indústria, construcció i serveis) i d’un total de 20 subsectors traça el perfil d’especialització de les 4 illes i 67 municipis de l’arxipèlag, al mateix temps que permet comparar-ho amb el de les 233 regions de la UE-27. S’actualitza anualment.Període de referència: 2021 (actualitat el setembre de 2023)

Què ofereix?

Una visió àmplia i detallada de la creació de valor afegit que permet avaluar les bases de coneixement productiu disponibles tant a nivell regional com local. Així les coses, permet identificar sobre el terreny processos potencials de clusterització, a través de les interrelacions entre les distintes esferes productives, explotar les economies d’aglomeració que deriven de la concentració local de l’activitat, així com alimentar els avantatges competitius que sorgeixen de l’especialització balear enfront de l’entramat regional europeu.

Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Què són els nivell de vigilància?
Grans contenidors d’informació que permeten monitoritzar l’aproximació estratègica cap a un sistema turístic circular tant des del punt de vista de l’acció com dels resultats. Actíva'ls!

Àmbits prioritaris d’acció (APAs)

Orienten i donen direccionalitat als esforços d’inversió, innovació i governança necessaris per planificar i implementar iniciatives, projectes i solucions circulars. Recullen els resultats de les accions plantejades fins avui.

Línies d'acció

Donen forma a l’estratègia de trànsit circular i organitzen l’aplicació concreta d’esforços en favor dels objectius previstos a cadascun dels àmbits prioritaris d’acció. Expressen on els actors regionals situen el seu major potencial d’impacte en aquests moments.

Direcció

Senyal que indica si en la darrera actualització s'avança a favor o en contra dels objectius del trànsit.

Velocitat

Senyal que indica si el ritme d'avanç fins a la darrera actualització és suficient per a aconseguir els objectius del trànsit en el termini establert.

Que mesura la distància de la frontera?

Situa el comportament de les Balears a la distribució regional de puntuacions competitives, prenent com a millor
performance (o ‘frontera’) la que correspon a la regió que computa la major puntuació.

Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores