i|especialització

Què és?

És una base de dades interactiva que caracteritza l’estructura productiva regional. A partir dels principals sectors d’activitat (agricultura, indústria, construcció i serveis) i d’un total de 20 subsectors traça el perfil d’especialització de les 4 illes i 67 municipis de l’arxipèlag, al mateix temps que permet comparar-ho amb el de les 233 regions de la UE-27. S’actualitza anualment.Període de referència: 2021 (actualitat el juliol de 2022)

Què ofereix?

Una visió àmplia i detallada de la creació de valor afegit que permet avaluar les bases de coneixement productiu disponibles tant a nivell regional com local. Així les coses, permet identificar sobre el terreny processos potencials de clusterització, a través de les interrelacions entre les distintes esferes productives, explotar les economies d’aglomeració que deriven de la concentració local de l’activitat, així com alimentar els avantatges competitius que sorgeixen de l’especialització balear enfront de l’entramat regional europeu.

Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores