i|talent

Què és?

És una solució d’intel·ligència orientada a mesurar i seguir els desequilibris en competències del mercat de treball de les Balears. Inclou un indicador de desajust laboral –orientat a aproximar l’escassetat de talent en trams determinats de competències– i un indicador de desajust en qualificacions –que posa xifres a la incidència de la sobrequalificació i la infraqualificació derivada de la inadequació de competències entre l’oferta i la demanda laboral–. S’actualitza anualment.


Període de referència: 2022 (actualitzat al maig de 2023)

Què ofereix?

El bagatge necessari per detectar els àmbits d’activitat i segments de l’ocupació en què l’estructura de qualificacions presenta els majors desequilibris, els quals són susceptibles d’impactar sobre la productivitat i la capacitat de resposta empresarial a les demandes del mercat, la satisfacció i oportunitats de carrera professional i ascens social dels treballadors i, en definitiva, sobre la competitivitat global de l’arxipèlag. Permet posicionar els desequilibris de les illes entre els que estan vigents a las 17 comunitats autònomes espanyoles i els països de la UE-27.

Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores