i|finances

Què és?

És una aplicació orientada a facilitar a les empreses la valoració i el seguiment del risc financer que assumeixen a través de les seves decisions d’endeutament i inversió. Presenta els resultats en un mapa de 4 quadrants, cadascun dels quals cobreix una dimensió distinta del risc financer al qual està sotmesa l’empresa. Són:

'Els meus beneficis', sobre la relació que mantenen l’endeutament i el retorn de la inversió.

'La meva estructura', respecte del grau de capitalització del negoci i la distribució temporal de les obligacions financeres.

'La meva capacitat de resposta a curt termini', al voltant de l’estat de caixa, la gestió d’inventaris i la seva incidència sobre la liquiditat.

'La meva capacitat de resposta a llarg termini', respecte de l’equilibri entre els drets i les obligacions i el seu impacte sobre la solvència.

Què ofereix?

La possibilitat a les empreses d’efectuar, a partir de la seva informació comptable, un autodiagnòstic que els permeti valorar: (1) el risc financer de l’empresa en un moment determinat o situació de partida sobre la que desitgin iniciar el seguiment; i (2) la sensibilitat del risc financer de l’empresa enfront d’un màxim de tres escenaris traçats d’acord amb els seus interessos, per anticipar els efectes de noves decisions. Es tracta de facilitar l’abordatge de decisions que són recurrents en l’operativa empresarial i que, en tot cas, afecten significativament al potencial competitiu.

Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores