i|finances

Què és?

És una aplicació orientada a facilitar a les empreses la valoració i el seguiment del risc financer que assumeixen a través de les seves decisions d’endeutament i inversió. Presenta els resultats en un mapa de 4 quadrants, cadascun dels quals cobreix una dimensió distinta del risc financer al qual està sotmesa l’empresa. Són:

'Els meus beneficis', sobre la relació que mantenen l’endeutament i el retorn de la inversió.

'La meva estructura', respecte del grau de capitalització del negoci i la distribució temporal de les obligacions financeres.

'La meva capacitat de resposta a curt termini', al voltant de l’estat de caixa, la gestió d’inventaris i la seva incidència sobre la liquiditat.

'La meva capacitat de resposta a llarg termini', respecte de l’equilibri entre els drets i les obligacions i el seu impacte sobre la solvència.

Què ofereix?

La possibilitat a les empreses d’efectuar, a partir de la seva informació comptable, un autodiagnòstic que els permeti valorar: (1) el risc financer de l’empresa en un moment determinat o situació de partida sobre la que desitgin iniciar el seguiment; i (2) la sensibilitat del risc financer de l’empresa enfront d’un màxim de tres escenaris traçats d’acord amb els seus interessos, per anticipar els efectes de noves decisions. Es tracta de facilitar l’abordatge de decisions que són recurrents en l’operativa empresarial i que, en tot cas, afecten significativament al potencial competitiu.

Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Què són els nivell de vigilància?
Grans contenidors d’informació que permeten monitoritzar l’aproximació estratègica cap a un sistema turístic circular tant des del punt de vista de l’acció com dels resultats. Actíva'ls!

Àmbits prioritaris d’acció (APAs)

Orienten i donen direccionalitat als esforços d’inversió, innovació i governança necessaris per planificar i implementar iniciatives, projectes i solucions circulars. Recullen els resultats de les accions plantejades fins avui.

Línies d'acció

Donen forma a l’estratègia de trànsit circular i organitzen l’aplicació concreta d’esforços en favor dels objectius previstos a cadascun dels àmbits prioritaris d’acció. Expressen on els actors regionals situen el seu major potencial d’impacte en aquests moments.

Direcció

Senyal que indica si en la darrera actualització s'avança a favor o en contra dels objectius del trànsit.

Velocitat

Senyal que indica si el ritme d'avanç fins a la darrera actualització és suficient per a aconseguir els objectius del trànsit en el termini establert.

Que mesura la distància de la frontera?

Situa el comportament de les Balears a la distribució regional de puntuacions competitives, prenent com a millor
performance (o ‘frontera’) la que correspon a la regió que computa la major puntuació.

Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores