i|rating

Què és?

És un conjunt de microaplicacions orientat a facilita a les empreses de les Balears l’establiment d’una estratègia economicofinancera favorable a l’impuls de la seva competitivitat. Incorpora aspectes relacionats amb la rendibilitat, la productivitat i l’equilibri financer, els quals estan relacionats directament amb la capacitat de reinversió de les unitats empresarials i, per tant, de millorar el seu potencial competitiu. S’actualitza anualment.


Període de referència: 2017-2021 (actualitzat el juny de 2023)

Què ofereix?

La possibilitat a les empreses d’efectuar, a partir de la seva informació comptable, un autodiagnòstic que posiciona els resultats obtinguts al llarg d’un quinquenni d’activitat respecte d’altres unitats que operen sota condicions similars en un total de 45 seccions no agràries d’activitat, 4 trams per mida (en funció del nombre d’assalariats a càrrec) o els 4 territoris insulars. Permet guardar la informació introduïda i recuperar-la posteriorment a l’hora de simular distints escenaris de posicionament i prendre noves decisions d’inversió.

Aplicació exclusiva per a patrons
Aquest aplicació es d'ús exclusiu per als nostres patrons.
Contacta amb nosaltres per veure com ajudar-te.
Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores