i|global

Què és?

És un monitor de vigilància continua dels factors crítics de la competitivitat global de les Balears. Actualment, acull un total de 50 dashboards interactius organitzats en 2 nivells de vigilància i 4 canals de seguiment al voltant d’aspectes relacionats amb el creixement i la riquesa, la posició exterior, el teixit productiu i les palanques estratègiques de l’arxipèlag.Actualització continua

Què ofereix?

Acompanya la presa de decisions dels actors públics i privats de les illes a l’hora d’abordar processos de reformulació estratègica que es recolzen i contribueixen a l’impuls de la competitivitat global de l’arxipèlag. Com instrument de seguiment, permet afegir al quadre de comandament d’empreses i administracions la valoració de la situació, evolució i posició de factors que són clau, des del punt de vista competitiu, per anticipar-se en la presa de decisions.Dona’t d’alta al sistema d’alertes d’i|global.

Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores