i|exporta

Què és?

És una base de dades interactiva que aproxima la presència i posició exterior dels béns industrials i agroalimentaris de l’arxipèlag. En conjunt, composa una cistella exportadora a partir de 20 categories i 128 famílies de productes distints i, a més, mostra com es projecten a un total de 238 mercats del món. S’actualitza anualment.Període de referència: 2021 (actualitzat a l’agost de 2022)

Què ofereix?

Una visió conjunta i, al mateix temps, detallada dels fluxos comercials de béns de les illes amb l’exterior que permet esbrinar on es competeix, amb quin tipus de producte i amb quines altres regions venedores es competeix. Paral·lelament, assenyala les partides de béns en què l’arxipèlag hi presenta avantatges comparatius revelats respecte de la cistella espanyola, quelcom útil a l’hora de fixar prioritats estratègiques sòlides en matèria d’internacionalització per a l’impuls de la competitivitat global de les Balears.

Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores