i|exporta

Què és?

És una base de dades interactiva que aproxima la presència i posició exterior dels béns industrials i agroalimentaris de l’arxipèlag. En conjunt, composa una cistella exportadora a partir de 20 categories i 128 famílies de productes distints, i mostra com es projecten a un total de 238 mercats del món. S’actualitza anualment.Període de referència: 2023 (actualitzat el maig de 2024)

Què ofereix?

Una visió conjunta i, al mateix temps, detallada dels fluxos comercials de béns de les illes amb l’exterior que permet esbrinar on es competeix, amb quin tipus de producte i amb quines altres regions venedores es competeix. Paral·lelament, assenyala les partides de béns en què l’arxipèlag hi presenta avantatges comparatius revelats respecte de la cistella espanyola, quelcom útil a l’hora de fixar prioritats estratègiques sòlides en matèria d’internacionalització per a l’impuls de la competitivitat global de les Balears.

Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Què són els nivell de vigilància?
Grans contenidors d’informació que permeten monitoritzar l’aproximació estratègica cap a un sistema turístic circular tant des del punt de vista de l’acció com dels resultats. Actíva'ls!

Àmbits prioritaris d’acció (APAs)

Orienten i donen direccionalitat als esforços d’inversió, innovació i governança necessaris per planificar i implementar iniciatives, projectes i solucions circulars. Recullen els resultats de les accions plantejades fins avui.

Línies d'acció

Donen forma a l’estratègia de trànsit circular i organitzen l’aplicació concreta d’esforços en favor dels objectius previstos a cadascun dels àmbits prioritaris d’acció. Expressen on els actors regionals situen el seu major potencial d’impacte en aquests moments.

Direcció

Senyal que indica si en la darrera actualització s'avança a favor o en contra dels objectius del trànsit.

Velocitat

Senyal que indica si el ritme d'avanç fins a la darrera actualització és suficient per a aconseguir els objectius del trànsit en el termini establert.

Que mesura la distància de la frontera?

Situa el comportament de les Balears a la distribució regional de puntuacions competitives, prenent com a millor
performance (o ‘frontera’) la que correspon a la regió que computa la major puntuació.

Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores