Slide reN

CONEIX reN

Què es

És un moviment que aspira a promoure i accelerar l’avanç cap a un futur regeneratiu a les Balears. Per això, atén i acompanya la governança de les reformulacions estratègiques necessàries per materialitzar una nova visió-regió compartida que posa el focus del nostre progrés en la naturalesa i les persones. I, d’aquesta manera, ens porta  restaurar i, fins i tot, millorar el nostre capital natural i social.

Es tracta, per convicció, d’un moviment exponencial i infinit que converteix el trànsit cap a un sistema turístic circular en una nova aposta de desenvolupament per a les nostres illes. Una transformació ambiciosa i d’abast ampli, a través de la qual les nostres aspiracions de prosperitat s’eleven i el potencial competitiu de l’arxipèlag ja no descansa en l’ús intensiu de materials i recursos, sinó en nou coneixement i solucions innovadores i intel·ligents que ens permeten re·utilitzar, re·disenyar, re·habilitar, re·ciclar, re·naturalitzar, re·col·lectar, re·manufacturar, re·novar, re·distribuir…Tantes vegades com sigui necessari fins a re·generar!

reN

A qui es dirigeix

Està obert a tots els actors que desitgin imaginar i donar forma al futur de les Balears. A tots els qui els il·lusioni crear noves oportunitats i sumar les seves estratègies, accions i plantejaments de mitjà termini i llarg termini al trànsit circular del nostre sistema turístic. 

Amb aquest propòsit, hem articulat un esquema de participació-interacció multistakeholder  al servei de la gestió del trànsit, en el qual hi tenen cabuda els actores de la tetrahèlix regional, com són les empreses, les administracions, els centres d’investigació i tecnologia i els agents intermedis. D’aquesta manera, promovem i asseguram l’aprofitament de la sinergia publicoprivada a l’hora de formular propostes estratègiques concretes, abordables i, en un període raonable de temps, implementables sobre el terreny amb resultats i impacte tangibles.

reN

Què proposa

Posa a disposició dels actors un taulell de joc preparat per bolcar-hi interessos i expectatives, objectius i prioritats, així com acció i, per suposat, resultats al voltant del trànsit cap a un sistema turístic circular a les Balears. Es tracta d’un taulell de joc que, d’una banda, defineix 6 àmbits prioritaris d’acció (APAs), els quals permeten donar direccionalitat als esforços dels actors –ja sigui en termes d’inversió, innovació o governança– a l’hora de desplegar iniciatives, projectes i solucions amb un alt potencial transformador.

Al mateix temps, estableix 3 eixos estratègics (EEs), pensats per vertebrar i escalar els processos de presa de decisions dels actors que lideren i segueixen el trànsit. Per això, reconeixen el distints nivells de compromís, maduresa circular i impacte dels actors a l’hora de conformar el plantejament estratègic que ha de predominar a nivell regional.

reN

FITES reN

Descobreix el resultats de les passes que, junts, anam donant. Des de la projecció de noves visions a la formulació d’estratègies i plans d’acció guiats per l’ambició d’un futur regeneratiu per a les Balears.
llançam
moviment reN
01/12/2021

Moviment reN · Presentació

   
formulam
visió-regió · 2050
07/03/2023
Imaginant un futur regeneratiu per a les Balears. L'aposta de transitar cap a un sistema turístic circular
   
iniciam
trànsit circular
23/03/2023
Circular Balears. Transitando hacia un sistema turístico circular en Balears. Evaluación inicial
   

SOLUCIONS reN

Completa el bagatge de solucions de vigilància que generam, habitualment, per facilitar la teva presa de decisions, amb nous instruments que van orientats a connectar-te i posicionar-te en el trànsit circular


A què et dediques? Tu també formes part del multiplicador turístic
   

Vols fer avançar el negoci hoteler cap a la circularitat?

   
Busques partners? Teixeix la teva pròpia xarxa de relacions circulars
   

MOSTRADOR reN

Aproxima’t a les iniciatives circulars existents a la regió i deixa’t inspirar per sumar-te al trànsit cap a un sistema turístic circular.

LIFE Wat’savereuse, CliQIB
Aigua
Ciutat circular
LIFE Wat’savereuse, CliQIB

Un ús conscient de l'aigua en el turisme

Energy Hub + Smart Hub, Polarier
Aigua
Energia
Negoci circular
Energy Hub + Smart Hub, Polarier

Consums data-driven

Plastic Free Balearics, Save the Med Foundation
Materials
Territori-mar
Compra circular
Plastic Free Balearics, Save the Med Foundation

Se cerquen guardians de la mar balear

Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores