Slide actividades
Esdeveniments
Meetings

Reforçam la nostra connexió amb els actors regionals a les jornades temàtiques que organitzam per difondre els principals resultats de les nostres actuacions. Així, a través de vàries trobades al llarg de l’any, aconseguim alinear empreses, administracions i altres actors al voltant d’objectius, prioritats i vies de progrés a favor de la competitivitat global de les Balears.

Propers meetings
Veure calendari  |  Veure meetings anteriors
Intervencions

Participam activament en jornades, fòrum o altres tipus d’esdeveniments organitzats per actors que ens són afins. D’aquesta manera, compartim i projectam la nostra missió, valors i vectors de treball, al mateix temps que propiciam la creació de xarxes per desplegar futures actuacions en l’àmbit de les nostres iniciatives estratègiques.

Properes intervencions
Dinàmiques
Unitat d’estratègia

Organitzam sessions de treball amb els nostres patrons per orientar les actuacions de més envergadura incloses en els plans anuals. Convidam a experts i establim una relació de feedback permanent entre les nostres distintes unitats de treball. 

Darrera sessió
Companyies hoteleres i trànsit circular · Sessió Sessió 2023/A/1
Veure calendari  |  Veure sessions anteriors
Àgora-Impulsa

Reforçam la nostra connexió amb els actores regionals a través de l’establiment de dinàmiques col·laboratives al voltant de les nostres actuacions. Convidam a empreses, administracions, centres d’investigació i tecnologia, així com a agents intermedis diversos a participar compartint coneixement i experiència.

Darrera sessió
Transitant cap a un sistema turístic circular · Sessió Sesión 2022/C/2 ·Taller con Circle Economy (II)
Veure calendari  |  Veure sessions anteriors
Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores