Avís legal

1. Avís legal

El responsable del tractament d’aquest lloc web és Fundació Impulsa Balears, amb domicili a C/ Isaac Newton, Edifici Disset , Planta Baixa, Local A9, CP 07121, Palma de Mallorca, Illes Balears, Espanya.

La Fundació Impulsa Balears està inscrita al Registre Únic de Fundacions 100000000339 (22 octubre de 2014).

NIF: G57879777
Correu electrònic: info@impulsabalears.org 

2. Acceptació

Aquest lloc web està disponible per a qualsevol interessat, de forma gratuïta i per a ús propi. En utilitzar-lo t’atorgam la condició d’’usuari’ del nostre lloc web i, amb això, acceptes aquestes Condicions d’Ús i Contractació, la nostra Política de Privadesa i la nostra Política de Galetes. Totes aquestes estaran sempre a la teva disposició al peu i no les has d’utilitzar mai amb fins il·lícits ni de manera diferent del que s’hi preveu.

3. Descripció del servei

A través d’aquest lloc web, com a usuari accedeixes a una plataforma de coneixement estratègic i interacció regional que treballa per facilitar la presa de decisions empreses, administracions i altres entitats i acompanyar-les en els seus processos respectius de reformulació estratègica. Així mateix, un cop registrat, com a usuari podràs accedir a la teva àrea privada on trobaràs i podràs fer ús de diferents solucions d’intel·ligència, com ara les nostres aplicacions i les nostres publicacions, sempre de forma gratuïta.

Per donar-te d’alta a l’àrea privada, el procés que cal seguir és el següent:

 • Dins la web trobaràs un espai per iniciar sessió o bé crear un nou compte.
 • Per poder crear el teu compte, hauràs de completar el formulari que apareix a la pantalla amb la informació sol·licitada. Després hauràs d’acceptar el registre i, si vols, l’enviament de comunicacions per part nostra.
 • Conclòs el registre , podràs accedir a l’àrea privada utilitzant únicament el teu usuari i contrasenya.

Finalment, dins de l’àrea privada podràs trobar diferents solucions, com ara aplicacions o publicacions; no obstant això, algunes podrien sol·licitar-te noves dades addicionals teves o de la teva empresa prèvia a la seva utilització, amb l’únic propòsit de garantir la funcionalitat per la qual han estat creades.

4. Enllaços externs

Pot ser que des d’aquest lloc web se’t redirigeixi a altres llocs web a través d’enllaços. No obstant això, no controlam aquests llocs ni el seu contingut, que de fet estan subjectes als seus propis termes i condicions. És per això que no ens feim responsables de la qualitat, veracitat o exactitud d’aquests llocs web.

5. Edat i capacitat legal

Com a usuari d’aquest lloc web, declares que ets major d’edat i que disposes de la capacitat legal necessària per vincular-te a aquest acord i utilitzar aquest lloc web de conformitat amb els seus termes i condicions, que comprens i reconeixes en la seva totalitat.

Declares que tota la informació que proporcionis per accedir a aquest lloc web, abans i durant la seva utilització, és veritable, completa i precisa.

Si actues en representació d’un tercer, per exemple, com a empleat d’una organització, acceptes disposar de l’autorització per tramitar la teva alta i proporcionar qualsevol informació que et puguem sol·licitar.

6. Propietat intel·lectual

Fundació Impulsa Balears és titular, o posseeix les autoritzacions pertinents, de tots els drets d’autor, marques comercials, dominis, logotips, imatges comercials, secrets comercials, patents i altres drets de propietat intel·lectual associats a la seva web i al catàleg de solucions. No pots fer servir els nostres drets d’autor, marques comercials, dominis, logotips, imatges comercials, patents, ni altres drets de propietat intel·lectual, llevat que et concedim expressament permís.

A més, es prohibeix la modificació, la reproducció, la duplicació, la còpia, la distribució, la venda, la revenda i altres formes d’explotació per a fins comercials o equivalents.

6.1. Reclamacions

A la Fundació Impulsa Balears estem compromesos a ajudar les persones i organitzacions a protegir els seus drets de propietat intel·lectual. Els nostres usuaris accepten les nostres condicions en accedir o utilitzar la nostra web. Les nostres condicions no permeten als nostres usuaris infringir o violar els drets de propietat intel·lectual d’algú més, incloent-hi els drets d’autor i les marques registrades.

Per notificar una possible infracció als drets d’autor o drets de marques registrades i sol·licitar que Fundació Impulsa Balears elimini qualsevol contingut d’aquest lloc web que pugui resultar il·legal, envieu-nos una notificació d’infracció, incloent: la vostra informació de contacte, obra objecte d’infracció , contingut que infringeix aquesta obra, on és aquesta obra al nostre lloc web, arguments pels quals consideres que es dóna aquesta infracció i la teva signatura.

Pots enviar-lo a la següent adreça: info@impulsabalears.org

6.2. Llicència

Per a la utilització d’aquest lloc web i de qualsevol de les nostres solucions us atorguem una llicència d’ús revocable, no exclusiva, que no podeu subllicenciar ni transferir per ser usada per un altre interessat en aquest lloc web, d’acord amb les nostres Condicions d’Ús i Contractació i d’acord amb elles.

La llicència d’ús inclou tots els coneixements necessaris i addicionals i les seves especificacions tècniques perquè maximitzis la seva utilitat.

Si vols fer qualsevol altre ús del contingut d’aquest lloc web necessites el nostre consentiment previ per escrit.

7. Contingut d’usuari

7.1. Contingut

Com a usuari pots contribuir a la millora d’aquest lloc web de diverses maneres, com enviar suggeriments, plantejar dubtes… Farem servir tot aquest contingut per mostrar-lo al lloc web, reformatar-lo, traduir-lo a altres idiomes, editar-lo per aportar claredat, corregir errors, crear obres derivades, promocionar-ho i distribuir-ho.

Per tant, tot aquest contingut continua sent de la teva propietat, però en enviar-lo ens concedeixes una llicència d’ús mundial, no exclusiva, gratuïta, fins a la retirada del contingut, transferible i subllicenciable .

7.2. Activitats prohibides

Com a usuari et compromets, a més, a no fer cap dels actes següents:

 • Accedir, supervisar o copiar contingut o informació d’ aquest lloc web mitjançant l’ús de robots, rastrejadors, raspadors de dades o qualsevol altre mitjà automatitzat que permetin accedir, rastrejar, indexar, recuperar o utilitzar de qualsevol altra manera el lloc web o la seva contingut per a qualsevol propòsit sense el permís explícit per escrit de Fundació Impulsa Balears;
 • Inserir, reflectir o incorporar d’alguna altra manera una part d’aquest lloc web en una altra sense la nostra autorització prèvia per escrit;
 • Intentar modificar, traduir, adaptar, editar, descompilar, desassemblar o aplicar enginyeria inversa a cap programa de programari que Fundació Impulsa Balears utilitzi en relació amb el lloc web;
 • Usar el lloc web per amenaçar, assetjar, defraudar, incitar, fustigar altres persones o defensar la fustigació d’una altra persona, o interferir de qualsevol altra manera amb l’ús del lloc web per part d’un altre usuari;
 • Usar el lloc web per enviar o transmetre correu no desitjat (‘spam’), cadenes de missatge, concursos, ‘correu escombraries’, sistemes piramidals, enquestes o altres missatges massius, ja siguin de naturalesa comercial o no;
 • Utilitzar el lloc web per infringir drets de tercers, cosa que inclou el trencament de la confiança i la infracció de copyright, marques comercials, patents, secrets comercials, drets morals, drets de privadesa o qualssevol altres drets de propietat intel·lectual o de propietat;
 • Intentar obtenir accés no autoritzat al lloc web, els sistemes informàtics o les xarxes connectades al lloc web mitjançant pràctiques de pirateria informàtica, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà. Així com la transmissió de virus informàtics, cucs, defectes, troians o altres elements de naturalesa destructiva;
 • Utilitzar algun dispositiu, programari o rutina que interfereixi amb el funcionament correcte i les mesures de seguretat del lloc web.

8. Cancel·lació de compte

Pots cancel·lar el teu compte quan vulguis, encara que això suposarà la impossibilitat d’accedir a l’àrea privada.

Sense perjudici de l’anterior, Fundació Impulsa Balears es reserva el dret d’efectuar al lloc web les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar solucions, recursos, condicions i processos d’alta i cancel·lació d’accés.

8.1. Suport i disponibilitat

Fundació Impulsa Balears tractarà en tot moment de mantenir uns nivells de disponibilitat adequats per al bon funcionament d’aquest lloc web i les solucions d’intel·ligència que allotja i dedicarà el màxim esforç al compliment de les seves responsabilitats a nivell de paràmetres de servei (disponibilitat, temps de resposta o rendiment, entre d’altres).

En tot cas, Fundació Impulsa Balears posarà a disposició de l’usuari un canal de comunicació mitjançant correu electrònic a info@impulsabalears.org. Si hi hagués algun canvi en aquest sentit se’t comunicarà.

A través del canal habilitat, l’usuari podrà informar de qualsevol incidència. En tot moment tractarem de solucionar qualsevol defecte com més aviat millor i tan aviat com en siguem conscients, ja sigui a títol particular donant-te una solució temporal a la teva mida o bé llançant una actualització per a tots els nostres usuaris.

9. Seguretat

Tot el procediment d’alta d’usuari, així com la transmissió de les teves dades personals, s’efectua en una pàgina segura i de forma xifrada a través del protocol TLS.

Garantim la seguretat conforme als presents coneixements tecnològics. No obstant això, aquest lloc web no pot garantir la total seguretat futura del mateix. En tot cas, sí que ens comprometem a solucionar i a implementar les mesures correctores oportunes per corregir una possible fallada de seguretat com més aviat millor.

Et compromets a notificar al lloc web, de forma immediata i a través de l’email info@impulsabalears.org, qualsevol situació que pogués conduir a la suplantació de la identitat d’un usuari.

10. Confidencialitat

Les parts es comprometen a mantenir la confidencialitat sobre les dades i la informació compartida, especialment aquella designada expressament com a tal i que Fundació Impulsa Balears pogués compartir amb tu, tant en el marc de la relació contractual, com respecte a qualsevol informació facilitada per a l’execució de les presents Condicions d’Ús i Contractació. En qualsevol cas, aquesta informació podria ser divulgada per imperatiu legal.

Les parts tenen un deure de secret pel que fa als actes privats i interns d’ambdues parts, així com pel que fa al coneixement que puguin tenir de les relacions comercials, projectes, temes fiscals i tributaris o col·laboracions de l’altra part.

Aquesta obligació de confidencialitat estarà vigent sempre que les parts mantinguin aquesta concreta relació contractual, i indefinidament després de la seva extinció, amb independència de la causa.

De manera més concreta, Fundació Impulsa Balears es compromet a guardar estricta confidencialitat i secret respecte de tota la informació i resultats als quals accedeixi o obtingui per raó de l’accés dels usuaris a les diferents solucions i activitats que aquest lloc posa a la seva disposició a excepció d’aquella informació que sigui de domini públic o per a la qual es necessiti autorització expressa.

La violació o l’incompliment d’aquesta obligació, així com la falsedat de la informació que pogués brindar a tercers, podrien constituir la comissió d’una conducta il·lícita tipificada penalment.

D’altra banda, la informació confidencial podrà estar continguda en documents, infografies, esquemes, format digital, o en qualsevol altre format, i es podrà transmetre per via oral, escrita, electrònica, o per observació visual i altres mitjans. La informació confidencial inclou (sense limitació):

 • Tota la informació que els usuaris introdueixen a l’hora d’accedir i utilitzar les diferents aplicacions;
 • Idees, mètodes, secrets comercials, coneixements (know-how) i una altra propietat intel·lectual confidencial de l’usuari i les seves empreses;
 • Tots els dissenys, especificacions, documentació, components, esquemes, dibuixos, protocols, processos i altres representacions visuals, íntegrament o en part, de qualsevol dels anteriors;
 • Tota la informació confidencial de tercers inclosa amb, o incorporada a, qualsevol informació proporcionada per l’usuari a Fundació Impulsa Balears;
 • Una altra informació que raonablement es consideraria no pública, confidencial o patrimonial atesa la naturalesa de la informació i el negoci de l’usuari;
 • Totes les notes, anàlisis, compilacions, informes, pronòstics, estudis, dades, estadístiques, resums, interpretacions i altres materials preparats per o per a l’usuari que contenen, es basen, o altrament reflecteixen o es deriven, en tot o en part , de qualsevol dels anteriors;
 • Així com qualsevol altra informació de naturalesa confidencial transmesa a Fundació Impulsa Balears, assenyalada per l’usuari com a confidencial (o raonablement deduïble com a confidencial) està compresa sota la definició d’Informació Confidencial.

D’altra banda, la informació següent no serà considerada Informació Confidencial conforme els termes del present acord:

 • Informació de coneixement públic al moment de la recepció de la mateixa per part de la Fundació Impulsa Balears;
 • Informació que, després de la recepció de la mateixa per part de Fundació Impulsa Balears, hagi estat publicada o sigui de domini públic per alguna causa aliena a l’usuari, no imputable a aquest ni ningú a qui Fundació Impulsa Balears hagi transmès la informació;
 • Informació divulgada que hagi estat requerida per llei o per alguna autoritat governamental o regulatòria amb jurisdicció sobre Fundació Impulsa Balears per tal de complir alguna ordre judicial o administrativa vàlida;
 • Informació Publicada/Pública o de Domini Públic: informació relativa a l’usuari que és de coneixement públic fruit de la divulgació, en absència de qualsevol acte de Fundació Impulsa Balears, en un mitjà de comunicació d’abast nacional i difusió massiva i concentrada.

11. Exclusió de garanties i responsabilitat

Fundació Impulsa Balears aplicarà la seva màxima diligència per garantir l’exactitud, exhaustivitat, actualitat, disponibilitat i continuïtat d’aquest lloc web.

En qualsevol cas, l’usuari entén que aquest lloc web podria contenir errors i omissions que se solucionaran tan aviat siguin detectats o comunicats. D’altra banda, aquest lloc web procurarà advertir amb antelació suficient de les interrupcions que poguessin succeir en el seu funcionament.

En tot cas, aquest lloc web no es fa responsable del nivell d’utilitat que els usuaris hi haguessin pogut atribuir.

Així mateix, aquest lloc web exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la utilització del mateix i dels seus continguts per part dels usuaris, clients o professionals, o que puguin deure’s a la manca de veracitat, vigència o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionin a altres sobre si mateixos. En particular, aquest lloc web exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari a qualsevol classe de comunicació realitzada a través d’aquest.

12. Modificacions i nul·litat

Podrem actualitzar els termes i les condicions d’aquest lloc web en el futur, així com les seves característiques i funcions.

T’informarem sobre els canvis en els termes i condicions col·locant un avís en un lloc prominent del nostre lloc web i/o per correu electrònic.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquests termes i condicions és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta només afecta aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç. Subsistiran els termes i les condicions en tota la resta, tenint aquesta disposició, o la seva part que resulti afectada, el caràcter de no publicada.

13. Reclamacions i accions derivades del contracte

En cas de controvèrsia, aquest lloc web se sotmet a la legislació i als tribunals del domicili del consumidor.

Si qui realitzés l’alta en aquest lloc web no tingués la consideració legal de consumidor, en cas de controvèrsia les parts se sotmeten als tribunals de Palma (Mallorca) ia la legislació espanyola.

En aquest sentit, i segons la normativa aplicable, aquest lloc web informa de l’existència d’una plataforma europea de resolució de litigis en línia que facilita la resolució extrajudicial d’aquests litigis per a contractes subscrits igualment en línia entre consumidors i prestadors de serveis d’Internet. A aquesta plataforma es podrà accedir a través de la següent pàgina web: http://ec.europa.eu/odr

14. Contacte

Per a qualsevol aclariment, incidència o reclamació, pots contactar amb nosaltres per:

E-mail: info@impulsabalears.org

Adreça: C/ Isaac Newton, Edifici Disset , Planta Baixa, Local A9, CP 07121, Palma de Mallorca, Illes Balears, Espanya.

Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores