Slide ser impulso

Compromís

És el que cerquem i oferim a les empreses disposades a formar part de la nostra massa crítica i estendre les fronteres del seu lideratge. Empreses amb seu o delegació a les illes obertes a la reformulació estratègica, a l’intercanvi de coneixement i experiència i, per descomptat, a la creació de valor compartit. 

Les empreses interessades poden sol·licitar la seva adhesió al Patronat i contribuir, com a vocals d’aquest òrgan de governança, a desenvolupar la nostra missió i sostenir econòmicament, a través de la quota patronal establerta en els Estatuts, les nostres iniciatives estratègiques. Al mateix temps, la seva implicació en les actuacions de major envergadura està garantida a través de la Unitat d’estratègia, on hi interactuen amb altres patrons i experts convidats en la fixació d’objectius i prioritats d’actuació.

Així mateix, des de Compromís, els patrons poden efectuar aportacions voluntàries addicionals –ja siguin dineràries o en espècie–, les quals s’orienten al sosteniment d’actuacions específiques incloses en els plans anuals que són afins als fulls de ruta i necessitats del seu propi negoci o àmbit d’activitat. Des d’aquesta perspectiva, establim les figures de: 

  • Patró vigilant, en suport al desenvolupament i/o actualització de solucions de vigilància estratègica (aplicacions i publicacions).
  • Patró amfitrió, en suport a la realització de dinàmiques i esdeveniments orientats a l’intercanvi de coneixement, difusió de resultats i creació de xarxes. 
GOVERN DE LES ILLES BALEARS

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Iniciativa estratègica: Posicionament competitiu i factors crítics

Actuació: Sistema turístic circular

Període: 2023

CONFEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE BALEARS (CAEB)

CONFEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE BALEARS (CAEB)

Iniciativa estratègica: Posicionament competitiu i factors crítics

Pla d'actuació: 2020-

GRUPO IBEROSTAR

GRUPO IBEROSTAR

Iniciativa estratègica: Activació de palanques estratègiques

Actuació: Circularitat hotelera i competitivitat

Pla d'actuació: 2019-2020

FEDERACIÓ EMPRESARIAL HOTELERA DE MALLORCA (FEHM)

FEDERACIÓ EMPRESARIAL HOTELERA DE MALLORCA (FEHM)

Iniciativa estratègica: Activació de palanques estratègiques

Actuació: Talent i competitivitat

Pla d'actuació: 2019

ISBA

ISBA

Iniciativa estratègica: Dinàmica empresarial

Actuació: Múscul financer i inversió responsable

Pla d'actuació: 2019

TRABLISA

TRABLISA

Meeting: Competitivitat global i benestar, conjugam en futur?

Data: 26 de febrer de 2024

Iniciativa estratègica: Posicionament competitiu i factors crítics

Actuació: Competitivitat global i benestar

TIRME

TIRME

Meeting: Monitoritzant el trànsit circular: de l'aposta a l'estratègia

Data: 09 de novembre de 2023

Iniciativa estratègica: Posicionament competitiu i factors crítics

Actuació: Sistema turístic circular

FEDERACIÓ EMPRESARIAL HOTELERA DE MALLORCA (FEHM)

FEDERACIÓ EMPRESARIAL HOTELERA DE MALLORCA (FEHM)

Meeting: Per què i com elevar l'ambició circular de la planta hotelera balear?

Data: 16 d'octubre de 2023

Iniciativa estratègica: Activació de palanques estratègiques

Actuació: Circularitat hotelera i competitivitat

COLONYA, CAIXA POLLENÇA

COLONYA, CAIXA POLLENÇA

Meeting: Múscul financer i inversió responsable

Data: 29 de juny de 2023

Iniciativa estratègica: Dinàmica empresarial

Actuació: Múscul financer i inversió responsable

CAIXABANK

CAIXABANK

Meeting: Condicionants globals i moviments pendulars: protagonistes de l’escenari macroeconòmic

Data: 26 d'octubre de 2022

ARABELLA HOSPITALITY ESPAÑA

ARABELLA HOSPITALITY ESPAÑA

Meeting: Obrint-nos al trànsit circular: l´experiència en positiu d´Artiem Hotels

Data: 20 de setembre de 2022

Iniciativa estratègica: Activació de palanques estratègiques

Actuació: Circularitat hotelera i competitivitat

BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER

Meeting: Potencial turístic i desenvolupament regional, existeix una nova aposta guanyadora per a les Balears?

Data: 24 de febrer de 2022

ISBA

ISBA

Meeting: La mitjana-empresa, el gran aliat de la recuperació post-COVID

Data: 22 de juliol de 2021

1 2 3
CAIXABANK
Treballem per ser reconeguts com a una banca socialment responsable. A través d’IMPULSA BALEARS reforcem la nostra vigilància estratègica per donar suport als projectes de les empreses i els emprenedors de les illes.
María Cruz Rivera
Delegada territorial
ASTILLEROS DE MALLORCA
Flexibilitat, transparència i orientació al client són els nostres valors diferencials. A través d’IMPULSA BALEARS reforcem el nostre potencial com a actors rellevants en la indústria nàutica que emergeix en l’entorn del port de Palma.
Diego Colón de Carvajal
Conseller delegat
SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS
El nostre know-how s’orienta a desenvolupar infraestructures i instal·lacions més eficients. IMPULSA BALEARS ens permet canalitzar part dels nostres esforços per millorar la competitivitat global sostenible de l’arxipèlag.
Carmen Sampol
CEO

Participació

És el que sol·licitem i fomentem entre els actors que desitgen sumar-se o recolzar la creació de valor compartit al servei de la competitivitat global de les Balears. A través de Participació, cerquem la col·laboració de qualsevol dels integrants de la tetrahèlix regional (empreses, administració públics, centres d’investigació-tecnologia i agents intermedis) per alimentar la sinergia publicoprivada que ens defineix i permet establir noves guies d’acció. 

Els actors interessats poden subscriure un conveni de col·laboració –com el regulat a l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius al mecenatge– mitjançant el qual atorguen el seu suport (ja sigui a través de donacions dineràries o en espècie) a la labor d’IMPULSA BALEARS o, anar més enllà, i establir les condicions per sumar-se activament al desplegament d’actuacions que són afins a les seves inquietuds i necessitats. 

En aquest sentit, establim les figures de:

  • Actor impulsor, vinculat al desenvolupament de solucions de vigilància estratègica (aplicacions, eines o monitors) i/o esdeveniments específics contemplats en els plans anuals. 
  • Actor col·laborador, en suport a la labor general d’IMPULSA BALEARS.
REFINERIA

REFINERIA

Període: maig 2023 - maig 2024

VALUE GROUP

VALUE GROUP

Període: febrer 2023 - febrer 2024

FIS3 ASESORES

FIS3 ASESORES

Període: febrer 2023 - febrer 2024

TRUEWORLD

TRUEWORLD

Període: desembre 2022 - desembre 2024

TÉRMINOS Y CONDICIONES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Període: abril 2022 - abril 2024

NB MEDIA

NB MEDIA

Període: maig 2020 - maig 2024

RLM AUDIOVISUAL

RLM AUDIOVISUAL

Període: maig 2020 - maig 2024

ILLESLEX

ILLESLEX

Període: setembre 2019 - setembre 2024

BUFETE BUADES

BUFETE BUADES

Període: setembre 2019 - setembre 2024

MONLEX SERVICIO JURÍDICO GLOBAL

MONLEX SERVICIO JURÍDICO GLOBAL

Període: juliol 2019 - juliol 2024

MARIMÓN ASOCIADOS, JURÍDICO, LABORAL

MARIMÓN ASOCIADOS, JURÍDICO, LABORAL

Període: juny 2019 - juny 2024

DISSET CONSULTORS

DISSET CONSULTORS

Període: abril 2019 - abril 2024

FUNDACIÓ BIT

FUNDACIÓ BIT

Període: novembre 2014

AENOR

AENOR

Iniciativa estratègica: Activació de palanques estratègiques

Actuació: Circularitat hotelera i competitivitat

Pla d'actuació: 2022

FUNDACIÓ MARILLES

FUNDACIÓ MARILLES

Iniciativa estratègica: Estructura productiva i clusterització

Actuació: Economia blava i competitivitat

Pla d'actuació: 2019

AGÈNCIA D’ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

AGÈNCIA D’ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

Iniciativa estratègica: Posicionament competitiu i factors crítics

Actuació: Turisme i competitivitat

Pla d'actuació: 2018

DISSET CONSULTORS
La nostra col·laboració activa amb IMPULSA BALEARS s’alinea amb reforçar la nostra capacitat per contribuir, des de la comunicació, la millora de la competitivitat global de les Balears.
Javier Tallada
Consultoria estratègica
BUFETE BUADES
A Bufete Buades entenem la millora competitiva que promou IMPULSA BALERAS com el camí correcte i intel·ligent cap a la solidesa econòmica de les illes i, per contribuir a aquest propòsit, ens sumem aportant la nostra especialització jurídica.
Gabriel Buades
Soci
FIS3 ASESORES
FIS3 Asesores aposta per la millora de la competitivitat de les illes, aportant a IMPULSA BALEARS la seva experiència i coneixement en assessorament comptable i fiscal.
Inma Riera
Sòcia

Aliances

Som conscients que estimular la competitivitat global d’una regió, com les Balears, posa el llistó molt alt en termes de coneixement i cooperació estratègics. A través d’Aliances ens apropem a institucions i plataformes amb missions o objectius que ens són afins i amb les que ens entusiasma compartir trajectòria. 

Materializem aquestes relacions a través de la signatura de memoràndums d’enteniment o convenis de col·laboració que posen de manifest la voluntat d’intercanviar coneixement i experiència, crear xarxes àmplies i acompanyar les actuacions que duem a terme en les nostres distintes iniciatives estratègiques. 

LA MENORQUINA, CASA BALEAR DE CÓRDOBA

LA MENORQUINA, CASA BALEAR DE CÓRDOBA

Període: 2022-

ORGANITZACIÓ MUNDIAL DEL TURISME

ORGANITZACIÓ MUNDIAL DEL TURISME

Període: 2019 - 2024

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Període: 2019 - 2024

Així mateix, aportem el nostre impuls a altres entitats i institucions que requereixen la nostra col·laboració en els seus òrgans de presa de decisions. En aquests moments, som part activa a: 

  • Turistec, membre del comitè d’experts.
  • Balears.t, membre de la junta directiva.
Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores