i|CIRCHOT

Què és?

És una aplicació orientada a facilitar a les empreses hoteleres de les Balears la implementació de bones pràctiques circular. El trànsit del model de negoci hoteler actual cap a l’economia circular obri una via de progrés important per a les companyies del sector, per tal com fomenta la creació de més valor des de l’optimització dels processos i la innovació en productes i serveis, al mateix temps que contribueix a millorar el seu posicionament en els mercats des de la diferenciació.


Període de referència: 2019 (actualitzat el juny de 2022)

Què ofereix?

La possibilitat d’efectuar a les companyies hoteleres, a partir de la informació referent als establiments i serveis centrals que tenen operatius a les illes, un autodiagnòstic respecte dels pilars (o building blocks, BBs) i vectors que conformen el marc estratègic en què es dissenyen i implementen les bones pràctiques circulars. Els resultats es visualitzen a través de:

Un índex de progrés circular, que ofereix una puntuació agregada de la performance circular de la companyia (en una escala de 0 a 100) i la situa respecte de la puntuació mitjana del conjunt de companyies de referència del teixit balear.

Una balanced scorecard, que ofereix una visió detallada de la performance circular de la companyia a través de l’estat dels indicadors clau (o key performance indicators, KPIs) i la possibilitat d’incorporar pautes de circularitat a la presa de decisions habitual.

Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores