i|CIRCHOT

Què és?

És una aplicació orientada a facilitar la implementació de bones pràctiques circulars a les empreses hoteleres de les Balears. El trànsit del model de negoci hoteler actual cap a l’economia circular obri una via de progrés important per a les companyies del sector, per tal com fomenta la creació de més valor des de l’optimització dels processos i la innovació en productes i serveis, al mateix temps que contribueix a millorar el seu posicionament en els mercats des de la diferenciació.


Període de referència: 2022 (actualitzat en 2023)

Què ofereix?

La possibilitat d’efectuar a les companyies hoteleres, a partir de la informació referent als establiments i serveis centrals que tenen operatius a les illes, un autodiagnòstic respecte dels pilars (o building blocks, BBs) i vectors que conformen el marc estratègic en què es dissenyen i implementen les bones pràctiques circulars. Els resultats es visualitzen a través de:

Un índex de progrés circular, que ofereix una puntuació agregada de la performance circular de la companyia (en una escala de 0 a 100) i la situa respecte de la puntuació mitjana del conjunt de ‘companyies referent’ del teixit balear.
Una balanced scorecard, que ofereix una visió detallada de la performance circular de la companyia a través de l’estat i progrés dels indicadors clau (o key performance indicators, KPIs), així como les pautes circulars que es recomana incorporar a la presa de decisions habitual.
Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Què són els nivell de vigilància?
Grans contenidors d’informació que permeten monitoritzar l’aproximació estratègica cap a un sistema turístic circular tant des del punt de vista de l’acció com dels resultats. Actíva'ls!

Àmbits prioritaris d’acció (APAs)

Orienten i donen direccionalitat als esforços d’inversió, innovació i governança necessaris per planificar i implementar iniciatives, projectes i solucions circulars. Recullen els resultats de les accions plantejades fins avui.

Línies d'acció

Donen forma a l’estratègia de trànsit circular i organitzen l’aplicació concreta d’esforços en favor dels objectius previstos a cadascun dels àmbits prioritaris d’acció. Expressen on els actors regionals situen el seu major potencial d’impacte en aquests moments.

Direcció

Senyal que indica si en la darrera actualització s'avança a favor o en contra dels objectius del trànsit.

Velocitat

Senyal que indica si el ritme d'avanç fins a la darrera actualització és suficient per a aconseguir els objectius del trànsit en el termini establert.

Que mesura la distància de la frontera?

Situa el comportament de les Balears a la distribució regional de puntuacions competitives, prenent com a millor
performance (o ‘frontera’) la que correspon a la regió que computa la major puntuació.

Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores