i|producció

Què és?

Una col·lecció dels nostres darrers insights sobre la realitat productiva de l’arxipèlag. S’orienta al seguiment de les bases de coneixement productiu disponibles, així com a la seva localització sobre el territori, amb la finalitat d’identificar noves oportunitats per impulsar la competitivitat global de les Balears.

© Fundació IMPULSA BALEARS · ISSN: 2445-3250

i|producció és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això, certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

1. Estructura productiva i noves oportunitats per a la generació de valor afegit

2. La importància de la clusterització a l'actual marc competitiu

3. Revisant la creació de valor que prové de la mar

4. Transitar del servei a l'experiència, clau per reinventar-se en temps de la COVID-19

5. Reconfigurant l’entramat productiu en l’escenari post-COVID

6. Els efectes de la COVID-19 en l'estructura productiva de les Balears: un aprenentatge per al futur

Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores