i|negocis

Què és?

Una col·lecció dels nostres darrers insights sobre el seguiment de la dinàmica empresarial a les Balears. S’orienten a identificar i seguir l’estructura, demografia i performance economicofinancera de les unitats actives a les illes, amb un interès especial en la vigilància de la seva capacitat de reinversió i risc financer.

© Fundació IMPULSA BALEARS · ISSN: 2444-7056

i|negocis és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això, certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

1. Reinvertir per transformar

2. Empreses d'alt creixement a les Balears

3. Risc financer i viabilitat empresarial enfront de la COVID-19

4. El rol de la mitjana-empresa en la gran recuperació post-COVID

5. Sabem a quant puja la primera factura empresarial de la pandèmia?

Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores