i|posicionament

Què és?

Una col·lecció dels nostres darrers insights sobre el seguiment de la posició competitiva de les Balears en l’entorn regional europeu, així com dels factores crítics que la determinen.

© Fundació IMPULSA BALEARS · ISSN: 2444-4286

i|posicionament és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això, certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

1. Posició competitiva de les Balears 2014

2. Competitivitat global sostenible de les Balears

3. Renda per càpita i competitivitat

4. Posició competitiva de les Balears 2017

5. Competitivitat turística de les Balears 2018

6. Posició competitiva de les Balears 2020

7. Competitivitat turística de les Balears 2021

Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores