i|consignes

Què és?

Una col·lecció d’informes orientats a alinear els agents decisors al voltant de les premisses bàsiques que afecten a la fixació d’objectius regionals, la determinació d’àrees prioritàries d’impacte i l’establiment de directrius estratègiques per canalitzar els recursos disponibles a favor de l’impuls de la competitivitat global de les Balears.

© Fundació IMPULSA BALEARS · ISSN: 2529-8771

i|consignes és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això, certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

1. 12 consignes per al disseny d’una estratègia de competitivitat global per a les Balears

2. 16 consignes per a la formulació d’un nou règim especial per a les Balears

3. 12 consignes per a la reespecialització productiva de les Balears

4. 10 consignes per assegurar la contribució de la indústria a la competitivitat de les Balears

5. 12 consignes per a l'impuls de la competitivitat global de les Balears. Horitzó 2019-2023

Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores