i|ICG

Què és?

És un índex de competitivitat global que mesura, d’acord amb les metodologies internacionals de referència, la posició competitiva de les Balears en l’entramat regional europeu. S’articula al voltant de 3 subíndexs, 11 pilars i 72 indicadors parcials de les 234 regions de la UE-27. Actualització triennal.Període de referència: 2023 (actualitzat el febrer de 2024)

Què ofereix?

Assisteix la presa de decisions dels actors regionals a l’hora de fixar objectius de competitivitat, prioritzar àrees d’impacte i formular directrius estratègiques per millorar la posició de les Balears. Les seves funcionalitats inclouen el seguiment i benchmark dels pilars que sostenen la posició competitiva actual, la identificació d’estàndards regionals a través de rànquings, comparadors i mapes interactius. A més, inclou l’accés a un índex de competitivitat global ajustat per sostenibilitat (i|ICG+S) que permet aproximar la capacitat de l’arxipèlag per garantir el potencial de creixement a mitjà termini i a llarg termini.

Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Què són els nivell de vigilància?
Grans contenidors d’informació que permeten monitoritzar l’aproximació estratègica cap a un sistema turístic circular tant des del punt de vista de l’acció com dels resultats. Actíva'ls!

Àmbits prioritaris d’acció (APAs)

Orienten i donen direccionalitat als esforços d’inversió, innovació i governança necessaris per planificar i implementar iniciatives, projectes i solucions circulars. Recullen els resultats de les accions plantejades fins avui.

Línies d'acció

Donen forma a l’estratègia de trànsit circular i organitzen l’aplicació concreta d’esforços en favor dels objectius previstos a cadascun dels àmbits prioritaris d’acció. Expressen on els actors regionals situen el seu major potencial d’impacte en aquests moments.

Direcció

Senyal que indica si en la darrera actualització s'avança a favor o en contra dels objectius del trànsit.

Velocitat

Senyal que indica si el ritme d'avanç fins a la darrera actualització és suficient per a aconseguir els objectius del trànsit en el termini establert.

Que mesura la distància de la frontera?

Situa el comportament de les Balears a la distribució regional de puntuacions competitives, prenent com a millor
performance (o ‘frontera’) la que correspon a la regió que computa la major puntuació.

Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores