i|ICG

Què és?

És un índex de competitivitat global que mesura, d’acord amb les metodologies internacionals de referència, la posició competitiva de les Balears en l’entramat regional europeu. S’articula al voltant de 3 subíndexs, 11 pilars i 80 indicadors parcials de les 233 regions de la UE-27 (268, en el rànquing que inclou Regne Unit). S’actualitza trianualment.Període de referència: 2020 (actualitzat el maig de 2021)

Què ofereix?

Assisteix la presa de decisions dels actors regionals a l’hora de fixar objectius de competitivitat, prioritzar àrees d’impacte i formular directrius estratègiques per millorar la posició de les Balears. Les seves funcionalitats inclouen el seguiment i benchmark dels pilars que sostenen la posició competitiva actual, la identificació d’estàndards regionals a través de rànquings i mapes interactius, així com l’accés a un índex de competitivitat global ajustat per sostenibilitat (i|ICG+S) que permet aproximar la capacitat de l’arxipèlag per garantir el potencial de creixement a mitjà termini i a llarg termini.

Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores