i|ICT

Què és?

És un índex de competitivitat turística que mesura, d’acord amb les metodologies internacionals de referència, la posició de les Balears en el seu entorn competitiu més directe. S’articula al voltant de 12 pilars i 89 indicadors parcials referents a un set competitiu integrat per 315 regions de 42 països distints, les quals estan actives com a destinacions alternatives de curta i mitja distància respecte dels principals mercats emissors de les illes. S’actualitza triannualment.Període de referència: 2021 (actualitzat el febrer de 2022)

Què ofereix?

Permet calibrar el potencial de les illes per afavorir el desenvolupament del turisme, així com la seva contribució a l’assoliment d’objectius regionals de prosperitat. Les seves funcionalitats inclouen el seguiment i benchmark dels pilars que sostenen la posició actual, així com la configuració de rànquings personalitzats a través de les regions del set competitiu que es vulguin monitoritzar juntament amb l’arxipèlag, ja sigui per intensitat turística, connectivitat aèria amb els principals mercats emissors o similitud de producte.

Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores