i|política

Què és?

Una col·lecció de documents breus que exposen l’enunciat de marcs estratègics o normatius que afecten a factors crítics de la competitivitat global de les Balears. S’orienten, doncs, a facilitar el seguiment de les agendes, directrius i disposicions d’índole global o europea, així com la seva transposició a la realitat regional.  

© Fundació IMPULSA BALEARS · ISSN: 2659-966X

i|política és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això, certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

1. Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible

Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores