Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|negocis

Lletra/letra:

Col·lecció d'informes breus orientats a difondre els principals resultats que deriven del seguiment del teixit empresarial de les Balears i els factors que determinen la seva contribució a la competitivitat global de l'arxipèlag.

 Número 1: Reinvertir per transformar

 

 Número 2: Empreses d'alt creixement a Balears

 

 Número 3: Risc financer i viabilitat empresarial enfront de la COVID-19

 

 Número 4: El rol de la mitjana-empresa en la gran recuperació post-COVID

 

 Número 5: Sabem a quant puja la primera factura empresarial de la pandèmia?

 

 

 

© Fundació Impulsa Balears

i|negocis és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això,  certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

Aquesta publicació i altres productes electrònics de la fundació es poden obtenir a www.impulsabalears.org, previ registre dels interessats, o sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@impulsabalears.org.

Publicat també en castellà.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com