Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

10 consignes per assegurar la contribució de la indústria a la competitivitat de les Balears

Lletra/letra:

La indústria pot contribuir a l’impuls de la competitivitat global de les Balears des de l’establiment de directrius estratègiques transversals que, d’acord amb les necessitats específiques del sector i les particularitats del territori, apostin per l’aprofitament de les bases de coneixement acumulades, estimulin la reinversió en la millora dels fonaments productius industrials i reorganitzin la cistella exportadora per tal de fixar una posició exterior eficient en un entorn dominat per les cadenes globals de valor.

 

 

 

© Fundació Impulsa Balears

i|consignes és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això,  certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

Aquesta publicació i altres productes electrònics de la fundació es poden obtenir a www.impulsabalears.org, previ registre dels interessats, o sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@impulsabalears.org.

Publicat també en castellà.

Per accedir al text complet és necessari identificar-se com a usuari registrat o registrar-se aquí.


Com citar qualsevol informació o contingut d'aquesta i|publicació:
Fundació IMPULSA BALEARS. 10 consignes per assegurar la contribució de la indústria a la competitivitat de les Balears. i|consignes, número 4. Desembre 2017. Disponible a: <http://impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-publicacions/i-consignes/número-4>