El fenomen de l’alt creixement empresarial

Què és?

Una mini-aplicació orientada a posar en relleu l’existència d’empreses d’alt creixement a les Balears, en la manera que comptar amb una base significativa permet apuntalar la capacitat de recuperació de l’economia, especialment a través de la generació neta d’ocupació i, a més, agilitzar qualsevol procés de transformació que millori la resiliència regional enfront de nous xocs externs.Amb el suport, en qualitat de patró vigilant, de:: ISBA

Què ofereix?

Resultats d’intel·ligència útils per aproximar el teixit empresarial que transita per una fase d’alt creixement a les illes, identificar en quins sectors les noves oportunitats de negoci estan afavorint la propagació d’aquest fenomen i en quines vessants de la gestió les unitats més dinàmiques es diferencien de la resta.


Data de publicació: 27 de juny de 2019

Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores