Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

L’Àgora-Impulsa aplica la perspectiva clúster a la reespecialització productiva de les Balears


IMPULSA BALEARS ha donat continuïtat a l’activitat de l’Àgora-Impulsa iniciada el mes de maig al voltant de ‘Competitivitat i clusterització’. Des d’aquesta perspectiva ha duit a terme una sessió de treball que, sota el títol ‘Clusteritzar per reespecialitzar: a la recerca de la intersecció’, ha instat als agents a alinear-se en la revisió del patró d’especialització productiva de l’arxipèlag des de les oportunitats que ofereix l’aplicació real i efectiva de la perspectiva clúster.

Així les coses, a través més de vint assistents, l’Àgora-Impulsa s’ha recolzat, en aquesta ocasió, en una tetrahèlix formada per representants empresarials d’esferes productives diverses (AENIB, AFEDECO, APAIB, ASINEM, AVIBA, FEHM, GSBIT), responsables de la política autonòmica (Direcció General d’Ocupació i Economia, Direcció General d’Innovació i Recerca, Direcció General de Política Industrial) i local (Ajuntament de Calvià, Ajuntament de Manacor, FELIB), centres de recerca i tecnologia (CETEBAL, FUEIB, Fundació BIT) i un ampli ventall d’agents intermedis, especialment patronals (CAEB, Cambra de Comerç de Mallorca, PIMEM), associacions clúster (Balears.t, BIOIB, CLIQIB, TURISTEC) i sindicats (CCOO Balears, UGT).

Al llarg de la sessió els participants han reconegut l’atractiu que suposa recórrer a la clusterització de l’estructura productiva a l’hora de revisar i reconsiderar el patró d’especialització balear, atesos els beneficis que reporta tant a les empreses com al conjunt del teixit. Recolzats en els recursos de la fundació, com és i|clúster, s’han abordat algunes de les preguntes més freqüents sobre la importància de compensar la maduresa dels serveis tradicionals, les possibilitats de convertir teixit industrial obsolet en emergent, la redefinició del rol de la construcció i el sector primari o l’impuls de la capacitat de crear valor del turisme.

D’acord amb els resultats d’aquesta sessió de treball els participants han quedat emplaçats a aprofundir en entorns productius concrets i establir prioritats al voltant dels que tenen un major potencial per impulsar la posició competitiva de les illes. Per això es plantejaran noves sessions de treball i es posaran a disposició dels agents nous recursos orientats a facilitar la col·laboració i la presa de decisions en matèria d’especialització productiva al llarg del mes d’octubre.

Divendres, 22 setembre 2017

 

Títol
Títol
Data
Data