Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Els nous reptes que emanen de les cadenes globals de valor

ius 2015


L’International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) i el World Economic Forum impulsen «The E15 Initiative» amb la finalitat de reunir les propostes d’institucions i experts de prestigi mundial al voltant de l’evolució del sistema de comerç i inversió global fins al 2025. En un entorn en què la irrupció de les cadenes globals de valor ha alterat significativament la naturalesa de les relacions econòmiques internacionals resulta fonamental, doncs, abordar les implicacions d’aquest fenomen tant en termes de desenvolupament sostenible com de governança comercial. Fomentar la generació i l’ús d’eines d’informació que permetin conèixer de manera empírica i més sofisticada el funcionament de les cadenes globals de valor i, al mateix temps, explorar la necessitat de nous acords cooperatius internacionals es troben entre algunes de les propostes principals. 

Trade Governance Frameworks in a World of Global Value Chains

Institució

ICTSD i World Economic Forum

Autor

Stephenson, S.

i|iniciativa

Internacionalització

Any

2016

Resum

Trade Governance Frameworks in a World of Global Value Chains és un informe que aborda els nous reptes que les cadenes global de valor aporten tant en matèria de governança comercial internacional, com de desenvolupament sostenible. Des d’aquesta perspectiva, s’ofereix un ampli ventall d’opcions a valorar a l’hora d’articular noves polítiques, tenint en compte el marc regulador actual.

Referència bibliogràfica

Stephenson, S. Trade Governance Frameworks in a Wolrd of Global Value Chains: Policy Options. E15 Expert Group on Global Value Chains: Development Challenges and Policy Options – Policy Options Paper. Ginebra: International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) i World Economic Forum, 2016.

URL

http://e15initiative.org/publications/trade-governance-frameworks-world-global-value-chains/

PDF

http://e15initiative.org/wp-content/uploads/2015/09/E15_ICTSD_Global_Value_Chainreport_2016_1002.pdf

 

Divendres, 7 octubre 2016

 

Títol
Títol
Data
Data