Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

La Fundació IMPULSA BALEARS treballa amb la Comissió de Comerç, Alimentació i Agricultura de la CAEB

 

El potencial de les activitats econòmiques relacionades amb el comerç, la indústria alimentària y l'agricultura per contribuir a la millora de la competitivitat global de les Balears ha centrat la reunió de treball de la Comissió de Comerç, Alimentació i Agricultura de la CAEB i IMPULSA BALEARS. A través de les distintes i|eines, orientades a aprofundir tant en l’estructura productiva com empresarials dels sectors esmentats, s’ha assenyalat la importància dels processos de clusterització per identificar i reforçar les interrelacions entre les activitats econòmiques que s’aglutinen sota el paraigües d’aquesta comissió, amb la finalitat d’atorgar-los un rol actiu tant en l’àmbit de la producció, com de la distribució i el consum regionals.

Dimecres, 3 febrer 2016

 

Títol
Títol
Data
Data