Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|compromís

Lletra/letra:

i|compromís és una línia d'acció que persegueix aproximar-se i fidelitzar empreses adscrites a sectors representatius del teixit regional, per tal d’aprofitar el coneixement tàcit que acumulen i incrementar, així, la massa crítica de la fundació. Les empreses, en qualitat de patrons o entitats col·laboradores, contribueixen al desenvolupament de les iniciatives estratègiques de la fundació, així com al seu sosteniment econòmic, i participen en les dinàmiques de treball que s'articulen a través dels distints òrgans de transferència.

 

Patrons

 

         
         
         
         
       

 

           
       
         
         

 

Entitats col·laboradores