Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

FIS3 Asesores, primer actor col·laborador d’IMPULSA BALEARS


La presidenta d’IMPULSA BALEARS, Carmen Planas, i els socis de FIS3 Asesores, Luís Segura i Irma Riera, han formalitzat el conveni mitjançant el qual l’empresa manifesta el seu recolzament al compliment general de la missió de la fundació i es converteix, així, en el primer actor col·laborador.

Amb aquesta relació, IMPULSA BALEARS estrena una de les figures desplegades des d’i|participació, la línia d’acció orientada a incentivar la col·laboració d’actors representatius de la tetrahèlix regional (empresa, administració pública, investigació i agents intermedis) en el desenvolupament dels recursos i activitats de la fundació.

Amb aquesta ocasió, el recolzament de FIS3 Asesores en qualitat d’actor col·laborador es materialitzarà en la prestació dels serveis d’assessorament comptable i fiscal vinculats a la gestió ordinària de la fundació. El conveni de col·laboració subscrit, avui, per ambdues entitats preveu una durada d’un any, prorrogable automàticament de forma successiva.

FIS3 Asesores és un despatx amb una àmplia formació i experiència en el món empresarial i la consultoria. Amb seu a Palma, l’empresa presta, a través d’un equip integrat per una quinzena de professionals, serveis especialitzats d’assessorament estratègic per a les empreses en matèria econòmica i comptable, tributària i jurídica i mercantil.

 

Dimarts, 12 març 2019

 

Títol
Títol
Data
Data