Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS i IBAVI signen un conveni de col·laboració


IMPULSA BALEARS ha subscrit avui un conveni de col·laboració amb la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, a través de l’IBAVI per desenvolupar accions de generació de coneixement compartit que contribueixin a afrontar els reptes de l'arxipèlag en matèria d'accessibilitat a l'habitatge, donat el seu paper determinant en la qualitat de vida i cohesió social de les illes i, en última instància, en la competitivitat global sostenible.

D'aquesta manera, la fundació estableix una nova relació en el marc d'i|aliances, la línia d'acció que persegueix establir i millorar les relacions de col·laboració amb altres institucions amb les que comparteix missió i objectius. Des d'aquesta perspectiva, es preveu desplegar un conjunt d'actuacions orientades a identificar les necessitats d'informació estratègica i donar suport a la generació de nous recursos de sensibilització i vigilància contínua.

En aquest marc, tant el director tècnic de la fundació, Antoni Riera, com el president de l'IBAVI, Sr. Marc Pons, han coincidit a assenyalar la necessitat d'actuar de manera global i holística, ja que els tradicionals mecanismes d'intervenció sobre els nuclis urbans plantegen limitacions importants. La innovació, en aquest àmbit, obre nous espais d'oportunitat a noves maneres d'entendre els nuclis urbans i també a noves formes d'intervenir.

 

Dimecres, 12 febrer 2020

 

Títol
Títol
Data
Data