Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Competitivitat global

Lletra/letra:

Capacitat d’un país o regió de produir a través de les seves empreses béns i serveis que satisfan les exigències del mercat internacional i, simultàniament, millorar la qualitat de vida de la població.

 


La construcció d’un nou paradigma.

La globalització, la creixent interconnexió de les economies, l’emergència de nous mercats a escala mundial i el progrés tecnològic, entre altres qüestions, configuren un escenari cada vegada més exigent i complex que duu els agents econòmics i socials a apel·lar de manera creixent a la millora de la competitivitat. Aquest major protagonisme de la competitivitat a l’hora d’articular estratègies de futur ha anat acompanyat d’una evolució significativa en la concepció del terme, que s’ha transformat per adaptar-se als condicionants que imposen els nous temps i ha donat lloc a un nou paradigma. Les formulacions actuals obliguen a parlar de ‘competitivitat global’, una noció de vocació holística i naturalesa polièdrica que supera la visió tradicional, centrada en els resultats que obté un país o regió a l’exterior. La competitivitat global aprofundeix en les causes d’aquests resultats i, encara més, en els fonaments del creixement econòmic i, per extensió, en el procés generador de rendes, garantia de prosperitat. Per això, la mesura de la competitivitat global se situa més enllà del control aïllat del tipus de canvi real efectiu (basat en l’evolució de la divisa i la relació de preus dels béns i serveis objecte d’intercanvi) i se centra en la vigilància dels factors determinants de la productivitat, pedra angular de la nova noció de competitivitat. Amb tot, l’anàlisi de la posició competitiva d’un territori és, actualment, molt més rica perquè no només aporta una primera evidència sobre la seva especialització productiva i comercial, els mercats als quals es dirigeix o la demanda que satisfà, sinó que permet apropar-se a les palanques que activa per tal de crear valor. Així, és possible validar si un territori és capaç de generar les rendes necessàries per mantenir o, fins i tot, millorar el nivell de desenvolupament que ha assolit.

 


La productivitat és a la intersecció.

El doble desafiament que imposa la noció de competitivitat global, en termes de posicionament als mercats i generació de rendes, tan sols es pot afrontar des de la intersecció d’ambdós objectius. I és que aquests dos objectius únicament conflueixen quan els guanys obtinguts en termes de productivitat no només garanteixen el retorn de la inversió del capital, sinó que són susceptibles de traduir-se en salaris més elevats. En conjunt, el resultat final és una millora de les rendes i, conseqüentment, de la qualitat de vida de la societat. La productivitat assumeix, doncs, un rol estratègic en el paradigma actual de l’anomenada competitivitat global, perquè és clau per determinar el nivell i l’evolució de la renda per càpita i, així, avançar cap a escenaris de major prosperitat i benestar social. Només cal pensar que per un mateix grau d’utilització del factor treball, la productivitat i la renda per càpita són dues cares de la mateixa moneda.
© Fundació Impulsa Balears

i|tòpics és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això,  certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

Aquesta publicació i altres productes electrònics de la fundació es poden obtenir a www.impulsabalears.org, previ registre dels interessats, o sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@impulsabalears.org.

Publicat també en castellà.

Per accedir al text complet és necessari identificar-se com a usuari registrat o registrar-se aquí.


Com citar qualsevol informació o contingut d'aquesta i|publicació:
Fundació IMPULSA BALEARS. Competitivitat global. i|tòpics, número 1. Gener 2016. Disponible a: <http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-publicacions/i-topics/número-1>