Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Cap a una estratègia de competitivitat global per a les Balears

Lletra/letra:

Impulsa Balears, en un intent de proveir eines útils als actors regionals i recolzar, així, la transformació productiva que requereix l’arxipèlag en l’assoliment d’objectius de competitivitat global, obri aquesta col·lecció d’i|dossiers amb un primer número dedicat a la identificació de les palanques amb capacitat d’aproximar el patró de creixement balear al de les regions europees més avançades. I és que la darrera explotació de l’i|ICG posa de manifest el manteniment de diferencials insulars significatius respecte de l’entorn comunitari en palanques estratègiques que és necessari reduir per assegurar la capacitat balear tant de produir béns i serveis que satisfacin les exigències del mercat internacional com de millorar, al mateix temps, la qualitat de vida de la població local.

L’orientació d’aquest primer número no és en absolut fortuïta, doncs respon a la voluntat d’Impulsa Balears de donar coherència i significació a la base de coneixement estratègic necessària perquè els agents regionals puguin procedir, des dels seus respectius àmbits d’actuació, a formular per a les Balears una proposta de valor única, diferenciada i sostenible que reorienti els recursos, tant públics com privats, al voltant d’una visió de futur que tendeixi a l’excel·lència. Es tracta, en definitiva, de superar l’eclosió de propostes i mesures aïllades i disperses i avançar cap a una estratègia de competitivitat global des de l’alineació dels actors decisors al voltant de la situació de partida de l’arxipèlag i els riscos i oportunitats que emanen d’un escenari mundial altament globalitzat, canviant i, per tant, complex.

Atès que, des d’un punt de vista general, el disseny d’una estratègia de competitivitat global implica establir un nombre acotat de prioritats al voltant de palanques específiques i sectors o nínxols d’activitat concrets on activar-les, cal situar l’aportació del present i|dossier en la primera qüestió d’aquest enunciat. Així doncs, s’ofereix un conjunt de consignes estratègiques destinades a guiar la fixació d’objectius, l’establiment de prioritats i el desenvolupament de vies de progrés en l’àmbit de les dimensions estructurals sobre les quals s’assenten els fonaments de la prosperitat balear.

 

 

 

© Fundació Impulsa Balears

i|dossiers és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això,  certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

Aquesta publicació i altres productes electrònics de la fundació es poden obtenir a www.impulsabalears.org, previ registre dels interessats, o sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@impulsabalears.org.

Publicat també en castellà.

Per accedir al text complet és necessari identificar-se com a usuari registrat o registrar-se aquí.


Com citar qualsevol informació o contingut d'aquesta i|publicació:
Fundació IMPULSA BALEARS. Cap a una estratègia de competitivitat global per a les Balears. i|dossier, número 1. Juliol 2016. Disponible a: <http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-publicacions/i-dossiers/dossier-numero-1>