Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

12 consignes per al disseny d’una estratègia de competitivitat global per a les Balears

Lletra/letra:

Les Balears poden forjar una visió de futur que tendeixi a l’excel·lència, avançant en el disseny d’una estratègia de competitivitat global que fixi objectius, estableixi prioritats i orienti els recursos a la millora contínua de la productivitat com a forma d’assegurar la convergència amb les regions europees més avançades i la millora del nivell de benestar.

 

 

 

© Fundació Impulsa Balears

i|consignes és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això,  certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

Aquesta publicació i altres productes electrònics de la fundació es poden obtenir a www.impulsabalears.org, previ registre dels interessats, o sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@impulsabalears.org.

Publicat també en castellà.

Per accedir al text complet és necessari identificar-se com a usuari registrat o registrar-se aquí.


Com citar qualsevol informació o contingut d'aquesta i|publicació:
Fundació IMPULSA BALEARS. 12 consignes per al disseny d’una estratègia de competitivitat global per a les Balears. i|consignes, número 1. Juliol 2016. Disponible a: <http://impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-publicacions/i-consignes/número-1>