Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Publicació de l'informe "Innovation Union Scoreboard"

ius 2015


Un any més, la Comissió Europea ha publicat l'informe Innovation Union Scoreboard en el qual s'analitzen i comparen 25 indicadors dels estats membres, amb la finalitat d'ajudar-los a avaluar les fortaleses i febleses dels seus sistemes d'innovació.

Suècia segueix sent el país més innovador de la UE segons l’Innovation Union Scoreboard, seguit per Dinamarca, Finlàndia i Alemanya. Malta, Letònia i Bulgària, Irlanda, el Regne Unit i Polònia, són els països que han tingut un major creixement. Espanya ocupa el dinovè lloc en la classificació.

Innovation Union Scoreboard 2015

Institució Comissió Europea
Autor Maastricht economic and social research and training centre on innovation and technology (UNU-MERIT)
i|iniciativa R+D+I
Any 2015
Periodicitat Anual
Resum Innovation Union scoreboard 2015: els resultats generals mostren un estancament de la innovació a la UE durant l’últim any. L’impacte de la crisi econòmica ha estat visible en diversos estats membres, que van mostrar un rendiment decreixent de la innovació respecte a l’any anterior. I és que la passada edició mostrava, després de dos anys d’estancament, una sèrie d’indicis positius relacionats amb la millora del rendiment de la innovació i la convergència dels països menys innovadors, la president edició ofereix comportaments oposants, amb 13 estats membres que present una disminució de la innovació i 15 que milloren el seu rendiment en comparació a  l’any anterior. No obstant això, els diferencials són cada vegada menys entre els diferents països.
Referència bibliogràfica Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology (UNU-MERIT) (2015): Innovation Union Scoreboard 2015. Brussel·les (Bèlgica): Comissió Europea, 100 pp.
URL http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm
PDF http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf

Dijous, 7 maig 2015