Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|sensibilització

Lletra/letra:

Programa per 'crear i compartir':

La identitat d’IMPULSA BALEARS, pel que fa a la filosofia, els valors i els resultats de l’activitat. 

L’operativa fonamental en termes d' estructures i dinàmiques, com són: (i) els sistemes de monitorització per a la intel·ligència econòmica; (ii) les dinàmiques d’interacció i consens per a la transferència estratègica; i (iii) els canals de retroalimentació permanent entre les diferents unitats de la fundació.

Els nous paradigmes, relacionats especialment amb la competitivitat global, així com els marcs i agendes internacionals.

Les eines i metodologies de treball vinculades a les funcions d’intel·ligència econòmica i transferència estratègica, com també els beneficis que deriven de la seva implementació.

Plans anuals d'actuació - i|sensibilització


 

S/01. Projecció i lideratge

Realització de jornades i trobades empresarials al voltant de les iniciatives estratègiques de la fundació (i|conferència, i|meeting).

Participació activa en fòrums i esdeveniments afins organitzats per altres agents.

Representació en òrgans/meses d'institucions i entitats regionals.

Elaboració periòdica d'i|newsletter. Traçat d'itineraris estratègics i continguts especials.

Planificació d'activitats amb experts de reconegut prestigi i/o representants d'iniciatives regionals similars (i|referent).

Gestió i seguiment de les actuacions dutes a terme sota el memoràndum d’enteniment amb l’Organització Mundial del Turisme.

S/02. Massa crítica

A través de l'acció i|compromís, desplegament de les vies de participació publicoprivades per a patrons. Identificació d’actuacions subjectes a les figures 'Patró-vigilant' i 'Patró-amfitrió'.

Disseny i implementació d’eines participatives per a la presa de decisions de governança.

A través de l'acció i|participació, desplegament de les noves vies de participació publicoprivades per a agents regionals. Identificació d’actuacions subjectes a les figures 'Actor-impulsor' i 'Actor-col·laborador'.


S/03. Conceptes i pràctiques fonamentals

Ampliació contínua de la base documental i conceptual de la fundació a través dels recursos existents (i|glossari, i|tòpics, i|binomis). 

Generació de nous recursos al voltant de la pràctica de la intel·ligència econòmica i la dinàmica col·laborativa (i|vectors).

Interpretació de marcs estratègics d’índole nacional, europeu o global que afecten a factors crítics de la competitivitat global (i|politica).

 


 

S/01. Projecció i lideratge

Realització de jornades i trobades empresarials al voltant de les iniciatives estratègiques de la fundació (i|conferència, i|meeting).

Participació activa en fòrums i esdeveniments afins organitzats per altres agents.

Representació en òrgans/meses d'institucions i entitats regionals.

Elaboració periòdica d'i|newsletter. Traçat d'itineraris estratègics i continguts especials.

Planificació d'activitats amb experts de reconegut prestigi i/o representants d'iniciatives regionals similars (i|referent).

S/02. Massa crítica

A través de l'acció i|compromís, implantació de les noves vies de participació publicoprivades per a patrons. En especial, desplegament executiu de les figures 'Patró-vigilant' i 'Patró-amfitrió'.

A través de l'acció i|participació, implantació de les noves vies de participació publicoprivades per a agents regionals. En especial, desplegament executiu de les figures 'Actor-impulsor' i 'Actor-col·laborador'.


S/03. Conceptes i pràctiques fonamentals

Ampliació contínua de la base documental i conceptual de la fundació a través dels recursos existents (i|glossari, i|tòpics, i|binomis). 

Generació de nous recursos al voltant de la pràctica de la intel·ligència econòmica i la dinàmica col·laborativa (i|vectors).

 


 

S/01. Projecció i lideratge

Organització de jornades temàtiques al voltant de les iniciatives estratègiques de la fundació (i|conferència).

Planificació d’activitats amb experts de reconegut prestigi i/o representants d’iniciatives regionals similars (i|referent).

Desenvolupament de nous recursos de comunicació orientats a la difusió de microresultats. Manteniment i ampliació dels elements de comunicació (catàleg d’i|newsletters) i presència a les xarxes socials.

Representació en òrgans/meses d’institucions i entitats regionals.


S/02. Massa crítica

A través de l'acció i|compromis, implantació de noves vies de col·laboració per a patrons.

A través de l'acció i|participació, detecció d’oportunitats de col·laboració amb empreses i entitats del teixit regional per a la realització conjunta de projectes estratègics.


S/03. Conceptes y pràctiques fonamentals

Ampliació contínua de la base documental i conceptual de la fundació (i|glossari, i|tòpics, i|binomis).

Planificació de nous recursos i activitats al voltant de la pràctica de la intel·ligència econòmica i la dinàmica col·laborativa.

 


 

S/01. Projecció i lideratge

Contacte i penetració en el teixit regional a través de la planificació de jornades temàtiques, l’assistència a fòrums i iniciatives similars i el manteniment de relacions amb els agents regionals per a la creació de xarxes.

Manteniment i ampliació dels canals de comunicació i difusió de resultats.

Foment d’aliances i col·laboracions amb plataformes afins.


S/02. Massa crítica

A través de l'acción i|compromis, programació de sessions informatives a grups d’interès per a la formalització de noves adhesions.

A través de l'acció i|participació, implicació d’actors de la tetrahèlix regional amb potencial per aportar informació estratègica a través del model i|funcions.


S/03. Conceptes y pràctiques fonamentals

Disseny i planificació de nous recursos per ampliar i gestionar la base conceptual en els distints àmbits estratègics de treball de la fundació.

Generació de noves i|publicacions orientades a homogeneïtzar el coneixement sobre conceptes bàsics d’interès i a estendre la cultura de la intel·ligència econòmica.

 


 

S/01. Presència i lideratge

Extensió de la filosofia IMPULSA BALEARS als grups d'interès i creació de xarxes.

Establiment d'una estratègia de posicionament exterior d'IMPULSA BALEARS i desenvolupament d'un pla de difusió dels recursos generats.

Manteniment i gestió integral dels principals canals de comunicació d'IMPULSA BALEARS.


S/02. Massa crítica

A través de l'acción i|compromis, implicació de membres del teixit empresarial amb potencial per a adherir-se al projecte fundacional.

A través de l'acció i|participació, implicació d'actors de la tetrahèlix regional amb potencial per a aportar informació estratègica a través del model i|funcions.


S/03. Marc conceptual

Ampliació continuada de la base documental d'IMPULSA BALEARS, disseny i planificació de noves i|eines orientades a la gestió dels recursos documentals.  

Generació de noves i|publicacions orientades a homogeneïtzar el coneixement sobre conceptes bàsics d'interès i a extendre la cultura de la intel·ligencia econòmica.

 

 


S/01. Creació i difusió de la identitat corporativa

Planificació i execució d'una agenda d'actes i sessions informatives per a dur a terme una presentació extensiva d'IMPULSA BALEARS a la societat balear.

Creació i alimentació de canals de comunicació i difusió dels recursos i activitats dutes a terme. Construcció de l'espai web d'IMPULSA BALEARS i establiment de perfils a xarxes socials.


S/02. Increment de la massa crítica

Sensibilització dels actors adherits a IMPULSA BALEARS sobre els pilars fonamentals del projecte.


S/03. Articulació i desenvolupament d'unitats de treball

Disseny i implementació de les funcions i dinàmiques pròpies de la Unitat d'Intel·ligència Econòmica.

Plantejament de les bases per a l'articulació dels òrgans de transferència estratègica (Unitat d'Estratègia i Àgora-Impulsa)


S/04. Desplegament de conceptes fonamentals

Identificació i aglutinació de coneixement bàsics sobre àmbits estratègics de treball d'IMPULSA BALEARS. 

Creació i extensió de la cultura d'intel·ligència econòmica.