Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

La Comissió Europea erigeix l’economia blava en una estratègia a llarg termini


La Direcció General d’Assumptes Marítims i Pesca de la Comissió Europea ha publicat una nova edició de l’informe anual referit a l’evolució de l’economia blava, per tal com el desenvolupament d’aquesta indústria emergent ha estat erigit per les instàncies comunitàries en una estratègia a llarg termini favorable per a la inversió i l’impuls de la millora de l’eficiència i la innovació. Des d’aquesta perspectiva, l’informe ofereix una delimitació de les activitats que mantenen una vinculació directa o indirecta amb el medi marí, distingint entre les que revesteixen un caràcter tradicional, atesa la seva actual presència en l’estructura productiva de la majoria de països i regions (com són, el turisme de costa, la pesca, la indústria naval o el transport marítim), i les que incorporen encara un elevat potencial a explorar (com l’energia i la biotecnologia blava o la defensa marítima).

En termes generals, l’informe assenyala que, a la UE-28, els sectors més tradicionals vinculats a l’economia blava generen un valor afegit de 180.000 milions d’euros i mantenen un total de 4 milions de llocs de treball, xifres que representen l’1,3% i l’1,8%, respectivament, dels agregats comunitaris. En aquest context, Espanya compta amb una major incidència de les activitats vinculades a l’economia blava, tant en termes de valor afegit (2,5%) com d’ocupació (4,1%), fet que explica que efectuï, després de Regne Unit, la contribució més elevada a l’economia blava del conjunt de la Unió.

The EU Blue Economy Report 2019

Institució

Comissió Europea

Iniciativa estratègica

Estructura productiva i clusterització

Any

2019

Periodicitat

Anual

Resum

The EU Blue Economy Report analitza l’abast i la dimensió de l’economia blava a la Unió Europea amb la finalitat de donar suport als responsables de la política pública i demés actors interessats en el traçat d’estratègies de desenvolupament sostenible dels mars i els oceans.

Referència bibliogràfica

Comissió Europea. The EU Blue Economy Report 2019. Luxemburg: Oficina de Publicacions de la Unió Europea, 2019.

URL

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en

PDF

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/676bbd4a-7dd9-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en/

 

Dijous, 20 juny 2019

 

Títol
Títol
Data
Data