Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS celebra el 5è aniversari consolidant una trajectòria al servei de la competitivitat global de les Balears


El Patronat emet una i|declaració que insta a la mobilització de nous recursos, tant públics com privats, per escometre reformes estructurals d’ampli abast.

 

PALMA · El Patronat d’IMPULSA BALEARS ha celebrat, avui, la segona sessió ordinària de l’any coincidint amb la celebració del 5è aniversari de la seva constitució. La consolidació del projecte fundacional s’ha materialitzat en el tancament de la composició del seu principal òrgan de govern, el Patronat, atès que s’ha complert l’objectiu original de fidelitzar 50 entitats empresarials adscrites a sectors representatius del teixit regional. Unes entitats que, juntament amb els patrons nats de la fundació, la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB) i el Govern de les Illes Balears, conformen un massa crítica àmplia, diversa i fermament compromesa amb l’impuls de la competitivitat global de l’arxipèlag.

Al llarg del darrer quinquenni, IMPULSA BALEARS s’ha situat com una plataforma de coneixement estratègic i interacció regional pionera i altament reconeguda, tant localment com en els fòrums i organitzacions d’abast nacional i internacional amb els quals la fundació ha tengut l’oportunitat d’interactuar. El desenvolupament d’una àmplia gamma de recursos (i|eines, i|publicacions, i|monitors i i|aplicacions), així com la realització de múltiples activitats al voltant de les cinc iniciatives estratègiques que guien la labor de la fundació, està donant resultats positius, per tal com facilita la presa de decisions i promou l’establiment d’un lideratge compartit que està reforçant la connexió entre progrés econòmic i social.

En aquest punt, el Patronat, conscient de la missió i recorregut del projecte fundacional, ha explicitat avui, en el marc del Castillo Hotel Son Vida que ha acollit la sessió, la renovació i reforçament del compromís de tots els seus membres a través de l’emissió d’una i|declaració que insta a la mobilització de nous recursos, tant públics com privats, per abandonar continuismes i escometre reformes estructurals d’ampli abast que abordin el reposicionament competitiu de les illes en l’entramat regional europeu, promoguin la clusterització de l’estructura productiva balear, facilitin la transformació dels models actuals de negoci, estimulin la capacitat exportadora de les empreses locals i activin palanques estratègiques relacionades, especialment, amb l’aprofitament del talent.

En aquest context, la realineació dels actors regionals es considera clau a l’inici d’una nova legislatura per reforçar la capacitat de resiliència de l’arxipèlag, obrir noves vies de progrés al voltant de les megatendències globals –com les relacionades amb la digitalització, la transició energètica o l’economia circular– i complir amb el mandat de les directrius europees i els marcs globals, com l’Agenda 2030.

Aquest posicionament se sustenta en el dictat de 12 consignes estratègiques per a l’impuls de la competitivitat global de les Balears · Horitzó 2019-2023, recollides en un nou número de la publicació i|consignes, a través de les quals es pretén facilitar la labor dels actors regionals, sobretot, des de l’assoliment de consensos que, en el transcurs dels propers quatre exercicis, permetin capitalitzar els rèdits derivats de la fase de recuperació econòmica des d’una millora continua de la productivitat regional.

 

Descarrega la i|noticia en pdf

Descarrega la i|declaración

Descarrega i|consignes, número 5

Dijous, 26 setembre 2019

 

Títol
Títol
Data
Data