Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS identifica reptes i oportunitats de competitivitat amb CliQIB


IMPULSA BALEARS ha participat a una jornada organitzada pel Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears (CliQIB) orientada a facilitar a tots els seus membres la identificació de reptes i oportunitats sectorials en el context competitiu actual. En aquest marc, el director tècnic de la fundació, Antoni Riera, a través de la ponència ‘La contribució del sector químic a la competitivitat global de les Balears’, ha abordat la situació i potencial impulsor de la indústria, d’acord amb el comportament que presenta en diferents vessants de la posició competitiva, com són la massa crítica i la capacitat de resiliència, l’estructura i la dinàmica empresarial, els fonaments productius, l’estratègia empresarial i les relacions intersectorials que manté amb la resta del teixit productiu.

Actualment, les branques industrials orientades a la fabricació de productes químics i farmaquímics generen 18,58 milions d’euros anuals de valor afegit i efectuen, així, una contribució del 2,2% a l’agregat manufacturer regional. La indústria química, que es troba entre les activitats industrials amb un grau d’intensitat tecnològica alta o mitjana-alta, ocupa a 440 treballadors, als quals s’hi afegeixen els 2.523 efectius empleats en l’àmbit de la distribució comercial de productes químics. Així mateix, els productes de la indústria química representen més d’una setena part de les exportacions de béns, amb una aportació anual de 242 milions d’euros al flux anual de vendes a l’exterior de les illes.

CliQIB forma part de la xarxa d’actors col·laboradors d’IMPULSA BALEARS des d’abril de 2019.

 

Dilluns, 23 setembre 2019

 

Títol
Títol
Data
Data