Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

OECDE SME and Entrepreneurship Outlook 2019


L’OCDE ha publicat un nou informe sobre la situació de les petites i mitjanes empreses (pimes), per tal com es consideren actors clau en el traçat d’una senda de creixement resilient, inclusiva i sostenible. En termes generals, s’assenyala que les condicions de mercat han millorat durant els darrers exercicis per a les pimes, si bé es requereix un esforç important en matèria de digitalització, una palanca estratègica per integrar-se en els mercats globals. Particularment, pel que fa a Espanya, els resultats situen els principals reptes en la inversió en equipament tecnològic i l’adequació de l’estructura de qualificacions, mentre que els diferencials positius respecte del conjunt de països que formen part de l’organització multilateral resideixen en el marc administratiu i la qualitat de les infraestructures.

OECDE SME and Entrepreneurship Outlook 2019

Institució

OCDE

Iniciativa estratègica

Dinàmica empresarial

Any

2019

Periodicitat

Bianual

Resum

L'informe OECD SME and Entrepreneurship Outlook presenta les tendències més recents en el comportament de les petites i mitjanes empreses (pimes). Els resultats obtinguts permeten explorar l’impacte de la digitalització i la globalització sobre les condicions de mercat i, així mateix, l’accés de les pimes i els emprenedors a recursos estratègics de tipus financer, humà o tecnològic.

Referència bibliogràfica

OECD. OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2019. París: OECD Publishing, 2019.

URL

https://www.oecd.org/cfe/oecd-sme-and-entrepreneurship-outlook-2019-34907e9c-en.htm

PDF

https://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-sme-and-entrepreneurship-outlook-2019_34907e9c-en

 

Dijous, 23 maig 2019

 

Títol
Títol
Data
Data