Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS debat sobre competitivitat empresarial en ISBA


IMPULSA BALEARS ha participat a l’assemblea general d’ISBA, que s’ha celebrat avui horabaixa a la seu de la Cambra de Comerç de Mallorca. En aquest marc, Antoni Riera, director tècnic de la fundació, ha exposat la important connexió que existeix entre la millora continua i progressiva dels atributs i habilitats que atresora el teixit empresarial i l’impuls de la competitivitat global de l’arxipèlag. Així les coses, el seguiment de la performance empresarial, duita a terme a través d’i|empresa, revela que el teixit balear ha consolidat durant els darrers exercicis de recuperació econòmica una situació favorable per mobilitzar la inversió i redefinir les seves estratègies en matèria d’eficiència i d’innovació, palanques clau tant empresarialment com regionalment. Aquesta capacitat de reinversió pivota, especialment, sobre la millora de la rendibilitat –atès que el retorn de la inversió ha arribat a assolir taxes de dos dígits (13,2%)– i l’amortització de part del deute acumulat durant la fase expansiva anterior –de manera que el patrimoni net s’aproxima a la meitat del passiu total dels balanços (46.3%), enfront de les obligacions financeres tant a curt termini (26,3%) com a llarg termini (27,4%)–. Des d’aquesta perspectiva, s’ha convingut sobre la importància estratègica d’afavorir, especialment a les pimes, l’accés als recursos necessaris per millorar la seva base productiva per tal d’afavorir la formació de nous avantatges competitiu i enfortir el seu rol com a transformadores i generadores de riquesa a nivell regional.

 

Dimarts, 30 abril 2019

 

Títol
Títol
Data
Data