Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS implica als municipis en l’impuls de la competitivitat turística de les illes


IMPULSA BALEARS ha exposat el posicionament de la fundació en matèria de competitivitat turística enfront dels regidors de turisme de diversos ajuntaments de Mallorca. La jornada, que s’ha celebrat avui matí a la seu de la FELIB, ha estat organitzada pel departament d’Economia de Mallorca. El seu responsable, Cosme Bonet, que ha obert la jornada, ha subratllat el rol de les corporacions locals en la formulació de l’estratègia turística insular, d’acord amb les competències que assumeixen en aquest àmbit. Des d’aquesta premis, el director tècnic de la fundació, Antoni Riera, ha emfatitzat la importància de forjar un nou lideratge turístic que defugi les formulacions més tradicionals, que es restringeixen a l’equació ubicació-preus-places i apel·lin a impulsors de caràcter més avançat, que permetin traduir maduresa per sofisticació. La implicació dels municipis en la reformulació de l’estratègia turística és clau, tal com posen de manifest els resultats d’i|ICT, per millorar les puntuacions competitives que l’arxipèlag obté, actualment, en termes de posar en valor els recursos de base, ja siguin naturals o culturals, i d’ordenar l’espai turístic, entre d’altres qüestions.

 

Divendres, 12 abril 2019

 

Títol
Títol
Data
Data