Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS aposta per l’eficiència energètica com a mecanisme de control de costos a ASINEM


IMPULSA BALEARS ha participat a la jornada ‘Repercussió de l’augment del cost energètic en la competitivitat de les empreses de Balears’, organitzada per l’Associació d’Instal·lacions i Empresaris de Balears (ASINEM) i la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB). En aquest marc, Antoni Riera, director tècnic de la fundació, ha impartit la ponència ‘L’energia: enemic o aliat de la competitivitat empresarial’, en el transcurs de la qual s’ha posat de manifest la importància de plantejar nous esforços en matèria d’eficiència energètica, en la manera que facilita a les empreses incidir en la vessant del recurs que, a diferència, del preu, està sota el seu control i permet, per tant, minimitzar l’impacte de la factura energètica sobre el balanç de resultats. Cal tenir en compte que la millora de l’eficiència energètica del teixit productiu balear al llarg de la darrera dècada (7,8%) ha estat inferior a la mitjana espanyola (11,5%) i europea (13,8%). Aquest comportament s’ha materialitzat, així mateix, en una menor i, sobretot, escassa integració de fonts d’energia renovables –per tal com es limiten al 2,6% del consum brut d’energia total (17,3%, Espanya, 17%, UE-28)–, les quals permeten moderar el preu fixat en els mercats majoristes i reduir, així mateix, la intensitat de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Monitoritza l’eficiència energètica de les Balears a través d’i|global.

 

Dimarts, 2 abril 2019

 

Títol
Títol
Data
Data