Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017


El World Economic Forum ha publicat la setena edició de l’índex de competitivitat de la indústria dels viatges i el turisme, orientat a mesurar per a un conjunt de 136 economies del món el comportament dels factors i polítiques que faciliten el desenvolupament del sector turístic, el qual contribueix, al seu torn, al desenvolupament i la competitivitat nacional. En aquesta ocasió, els aspectes relacionats amb la seguretat, l’ocupació, la digitalització o les infraestructures posen en relleu la importància de la resiliència turística, així com la necessitat d’avançar cap a patrons de creixement basats en la sostenibilitat i la inclusivitat.

D’acord amb la presentació dels resultats que es duu a terme bianualment, Espanya revalida el lideratge competitiu al capdavant d’un rànquing en què les deu primeres places acullen, per ordre des de la segona posició, a França, Alemanya, Japó, Regne Unit, Estats Units, Austràlia, Itàlia, Canadà i Suïssa. El resultat favorable d’Espanya respon, especialment, a la dotació de recursos culturals (posició 2) i naturals (posició 9), la connectivitat aeroportuària (posició 9) lligada a l’oferta d’equipaments turístics existent (posició 2) i el recolzament polític al turisme (posició 5). En qualsevol cas, Espanya afronta el desafiament d’obrir noves vies de progrés atès el grau de maduresa del sector i els signes inicials de declivi que presenta en alguns dels pilars de la posició competitiva actual.

The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017

Institució

World Economic Forum

Autor

Crotti, R. y Misrahi, T. (Editores)

Iniciativa estratègica

Posicionament competitiu i factors crítics

Any

2017

Periodicitat

Bianual

Resum

The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017 ddetermina i analitza la posició competitiva de la indústria dels viatges i el turisme a 136 països del món. Els resultats obtinguts promouen l’establiment de plataformes de diàleg multistakeholders que faciliten la formulació de polítiques i accions més apropiades d’acord amb les tendències actuals en matèria turística que destaquen a nivell global.

Formen part del contingut d’aquesta edició diferents tipus d’aportacions, centrades, en aquest cas, en la sostenibilitat i inclusivitat de la indústria turística, així com rànquings i fitxes individualitzades per a cadascun dels països inclosos a l’informe.

Referència bibliogràfica

Crotti, R.; Misrahi, T. The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017. Paving the way for a more sustainable and inclusive future. Ginebra (Suiza): World Economic Forum, 2017.

URL

https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017

PDF

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf

 

Dijous, 3 gener 2019

 

Títol
Títol
Data
Data