Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS desenvoluparà el nou Monitor d’Activitat Hotelera de la FEHM


IMPULSA BALEARS ha acceptat l’encàrrec formulat per la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) per elaborar el futur Monitor d’Activitat Hotelera (MAH-FEHM), que aquesta entitat posarà a disposició dels seus associats abans de finalitzar el primer semestre del proper exercici. El MAH-FEHM es planteja com una solució de vigilància continua de la planta hotelera insular que permetrà efectuar un seguiment mensual de les principals variables de negoci del sector i anticipar, així, la presa de decisions que s’orienta a maximitzar permanentment el rendiment de la capacitat disponible.

En aquests moments, la Unitat d’intel·ligència econòmica de la fundació està treballant en la materialització d’una proposta que gira al voltant del desenvolupament d’una multiplataforma interactiva destinada a recollir informació primària dels establiments associats, així com a accedir als resultats agregats per associació i categoria pel que fa a capacitat (places, habitacions, període d’apertura), operativa (mercats, canals de comercialització, règim d’allotjament, contractació laboral) i rendibilitat (pernoctacions, grau d’ocupació, tarifes).

L’encàrrec ha estat subscrit per la vicepresidenta de la fundació, Carmen Planas, i la presidenta de la FEHM, María Frontera, moment en què han expressat la seva satisfacció per la iniciativa, no en va s’espera que contribueixi a consensuar línies d’actuació conjunta sota una mateixa orientació estratègica.

 

Dilluns, 3 desembre 2018

 

Títol
Títol
Data
Data