Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS posa en valor la RSC a la jornada de la FEHM


IMPULSA BALEARS ha participat a la jornada de formació i divulgació ‘Capacitat estratègica RSC · Sector Hoteler Mallorca’ organitzada per la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM). En aquesta ocasió, el director tècnic, Antoni Riera, ha abordat la contribució que la responsabilitat social corporativa (RSC) pot efectuar a la competitivitat global de països i regions, prenent en compte el rol que hi juguen factors amb un alt component empresarial, com són els relacionats amb el capital social, la innovació i el talent. Des d’aquesta perspectiva, l’exploració de la identitat RSC-Competitivitat global duita a terme per la fundació recomana per a les Balears incardinar qualsevol acció orientada a millorar els fons empresarials en RSC en una estratègia de posicionament competitiu que sigui capaç de millorar la reputació en els mercats internacionals, augmentar el valor percebut dels béns i serveis que es produeixen i, especialment, atreure nous fluxos d’inversió.

 

Divendres, 30 novembre 2018

 

Títol
Títol
Data
Data