Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS comparteix la perspectiva clúster en el CES-Balears


IMPULSA BALEARS ha participat en el primer seminari que el Consell Econòmic i Social de les Balears (CES-Balears) ha organitzat amb motiu de l’elaboració de l’Estudi H2030. Des del grup d’estudi centrat en la realitat del sector industrial, el director tècnic de la fundació, Dr. Antoni Riera Font, ha compartit amb la resta de participants l’actuació duita a terme al voltant de la iniciativa estratègica iniciativa estratègica ‘Estructura productiva i clusterització’. Bona part de la intervenció, que s’ha formulat des de la premissa ‘Clusteritzar per competir’, s’ha centrat en aprofundir en les nombroses oportunitats que la perspectiva clúster ofereix per desenvolupar serveis avançats, obrir noves vies de reindustrialització, redefinir el rol de la construcció i l’agricultura i, sobretot, regenerar la cadena turística de valor.

Per saber-ne més deixa’t guiar per l’itinerari estratègic Clusterització i competitivitat, descobreix el treball de l'Àgora-Impulsa en aquesta matèria i suma’t a formular una nova proposta de valor recolzant-te en les nostres i|consignes.

 

Divendres, 25 maig 2018

 

Títol
Títol
Data
Data