Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS aborda l’aprofitament del talent a Eivissa


IMPULSA BALEARS ha donat continuïtat a la participació en el cicle de conferències ‘Les competències socials i creatives a la FP’, organitzat per la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat del Govern de les Illes Balears, a través de la jornada que s’ha duit a terme, en aquesta ocasió, a Eivissa. Novament, a través de la conferència ‘Ampliar o adequar el talent: quina és la prioritat?’, el director tècnic de la fundació, Dr. Antoni Riera Font, ha destacat la importància de reduir els desajusts en qualificacions que persisteixen entre l’oferta i la demanda laboral regional. En aquest context, el foment de la formació secundària amb una orientació professional s’ha assenyalat, doncs, com a una peça clau per assegurar l’aprofitament del talent en el tram mitjà de competències, per tal com aquest tram concentra la major part de la demanda empresarial d’efectius laborals en una bona part de les activitats que tenen més pes en l’estructura productiva balear.

 

Dimecres, 2 maig 2018

 

Títol
Títol
Data
Data