Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS treballa amb els agents locals a la FELIB


IMPULSA BALEARS ha organitzat, juntament amb la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), una jornada orientada a abordar el rol estratègic dels agents locals en la reespecialització productiva de l’arxipèlag. I és que assegurar la capacitat d’identificar el coneixement productiu disponible a les illes i articular mecanismes que promoguin la col·laboració entre els actors requereix fer feina, de cada vegada més, sobre el terreny. Sota aquesta premissa, el Dr. Antoni Riera, director tècnic de la fundació, ha compartit taula de treball amb una trentena d’agents d’ocupació i desenvolupament local, als quals ha ofert la visió àmplia i detallada del teixit productiu balear que facilita la nova actualització d’i|especialització.

Dilluns, 13 novembre 2017

 

Títol
Títol
Data
Data