Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS incorpora Eroski al seu patronat


IMPULSA BALEARS segueix incrementant la massa crítica amb la incorporació d’EROSKI al seu patronat. Amb aquesta nova adhesió s’eleva a 30 el nombre de patrons i se segueix diversificant l’origen sectorial del recolzament empresarial al projecte fundacional, tal com marca la línia d’acció i|compromís. Concretament, EROSKI aporta el coneixement d’una cooperativa especialitzada en el comerç al detall, fonamentalment, de productes alimentaris, al mateix temps que desenvolupa altres línies de negoci, com són les relacionades amb la venda de viatges i assegurances, entre d’altres.

Dilluns, 9 octubre 2017

 

Títol
Títol
Data
Data