Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS aposta per l'eficiència energètica a ASINEM


El director tècnic de la Fundació IMPULSA BALEARS, Dr. Antoni Riera Font, ha impartit la conferència ‘Com contribuir a la competitivitat des de la millora de l’eficiència energètica?’ a la seu de l’Associació d’Instal·ladors Empresaris de Balears (ASINEM). A través de distintes i|eines s’ha abordat la situació del sector, així com el potencial per desenvolupar noves línies de negoci davant dels reptes que l’entorn imposa en matèria de digitalització i complexitat dels processos. El rol de les empreses que operen en aquest àmbit d’activitat és clau, atès que les Balears requereixen esforços addicionals en termes d’eficiència energètica, integració d’energies renovables i reducció d’emissions per complir els objectius europeus marcats per al 2020.

Dimarts, 12 setembre 2017

 

Títol
Títol
Data
Data