Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

El potencial estratègic del talent


El World Economic Forum reconeix el potencial estratègic del talent per connectar innovació, competitivitat i creixement en un escenari com l’actual, en què els canvis econòmics, socials, però sobretot, tecnològics, estan provocant mutacions intenses en els sistemes de producció, els models de negoci i, especialment, el mercat de treball. Des d’aquesta perspectiva, l’informe pretén valorar els resultats derivats de la inversió en capital humà efectuada fins aleshores i avaluar tant l’estat com les possibilitats de desenvolupament futur de la base sde talent que atresoren un total de 130 països del món.

En aquest context, Espanya ocupa la posició 45 amb la que tanca la distribució dels socis de la UE -28. L’elevada taxa d’atur juvenil penalitza els resultats nacionals, atès que compensa la bona puntuació obtinguda per la diversitat dels titulats superior menor de vint-i-cinc anys. Buit de les deu primeres posicions del rànquing estan ocupades per països europeus –amb Finlàndia, Noruega i Suïssa al capdavant–, si bé Japó i Canadà també obtenen algunes de les puntuacions més elevades, des de la quarta i la novena posició, respectivament.

The Human Capital Report 2016

Institució

World Economic Forum

i|iniciativa

Talent

Any

2016

Periodicitat

Anual

Resum

The Human Capital Report 2016 determina i analitza la posició de 130 països del món d’acord amb la forma en què desenvolupen i despleguen el potencial del talent que atresoren. Els resultats obtinguts es basen en els nivells formatius, les habilitats i competències adquirides, així com en els oportunitats d’ocupació de distints segments de població compresos entre els 15 i 65 anys.

Referència bibliogràfica

The Human Capital Report 2016. GInebra (SuÏssa): World Economic Forum, 2016.

URL

http://reports.weforum.org/human-capital-report-2016/

PDF

http://www3.weforum.org/docs/HCR2016_Main_Report.pdf

Divendres, 15 juliol 2016

 

Títol
Títol
Data
Data